Увага! Cайт не оновлюється

Головна > Текстові публікації > Законопроектна робота > Звіти Комітету з питань економічної політики
Надрукувати Зменшити зону перегляду

Звіти Комітету з питань економічної політики

25 січня 2019, 12:28 ( Комітет з питань економічної політики )

Звіт Комітету з питань економічної політики (за 2018 рік)

Звіт

про проведену роботу Комітетом Верховної Ради України

з питань економічної політики за 2018 рік

(восьма і дев’ята сесії VIII скликання)

 

1. Загальні питання

 

1.1. Протягом 2018 року у Комітеті з питань економічної політики було організовано і проведено 13 засідань Комітету, на яких розглянуто 34 питання:

щодо законотворчої діяльності - 22 законопроекти, по яких Комітет визначено головним виконавцем;

щодо організаційних та контрольних питань - заслухано Звіт Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2017 році та Звіт Антимонопольного комітету України за 2017 рік;

проведено слухання в Комітеті на тему: “Конкуренційна політика в Україні та світі: останні тенденції та перспективи розвитку за участі та сприяння Антимонопольного комітету України”;

проведено міжнародну конференцію на темуРеформування системи банкрутства в Україні з огляду на кращі світові практики – детонатор інвестиційного буму та економічного прориву”;

проведено круглий стіл на тему “Гармонізації законодавства України про публічні закупівлі у контексті Угоди про Асоціацію з ЄС”.

1.2. Протягом року розглянуто та опрацьовано 1300  листів і звернень.

 

2. Законотворча діяльність

 

2.1. Законодавчі акти, прийняті Верховною Радою України  протягом 2018 року з питань, що належать до предметів відання Комітету:

 

Кодекс України з процедур банкрутства, прийнятий Верховною Радою 18.10.2018 (реєстр.№8060), переданий на підпис Президенту України.

Прийняття Кодексу покращить бізнес-клімат, сприятиме зменшенню корупції, а також сприятиме залученню вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку України. У результаті прийняття Кодексу досягається покращення рейтингу України на світовій арені, входження України до числа провідних країн світу за умовами ведення бізнесу (Doing business).

Кодекс складається з двох книг: перша книга проекту стосується корпоративного банкрутства, тобто процедури банкрутства юридичних осіб, друга - відновлення платоспроможності фізичної особи, зокрема, визнання фізичної особи банкрутом у випадку її нездатності виконувати свої майнові зобов’язання.

При підготовці проекту було враховано позицію представників вітчизняного і міжнародного експертного середовища, міжнародних організацій та бізнесового і громадянського суспільства, пропозиції суб’єктів права законодавчої ініціативи, відображені у ряді проектів законів України, які були зареєстровані у Верховній Раді України.

 

Закон України “Про внесення зміни до статті 11 Закону України “Про управління об’єктами державної власності” щодо впорядкування процедури відчуження суб’єктами господарювання державного сектору економіки житла своїм працівникам” № 2516-VIII від 04.09.2018 (реєстр.№3131).

Закон посилює захист працівників підприємств, які проживають в будинках, що утримується на балансі підприємств. У зв’язку з цим передбачається надати право підприємствам відчужувати житло, яке належить державним підприємствам, установам та організаціям, господарським товариствам, 100 відсотків акцій яких належать державі, їх працівникам на виконання умов укладених колективних договорів, без застосування конкурентних процедур.

 

Закон України “Про товариства з обмеженою та додаткою відповідальністю” № 2275-VIII від 06.02.2018 (реєстр.№4666).

Закон регулює правовий статус товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю в усіх сферах господарської діяльності, зокрема страхової, в галузі виробництва, а також встановлює порядок їх створення, діяльності та припинення, що сприятиме збільшенню інвестицій в економіку України.

Важливим елементом є регулювання управління товариствами з обмеженою відповідальністю та товариствами з додатковою відповідальністю, у статутних капіталах яких є частка держави або органів місцевого самоврядування.

Закон чітко наголошує, що у разі смерті або припинення учасника частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників товариства, а також визначає поняття корпоративного договору, безвідкличної довіреності з корпоративних прав, встановлює права і обов'язки учасників товариства, переважне право учасника товариства, особливості звернення стягнення на частку учасника товариства тощо.

 

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання” №2755-VIII від 03.07.2018 (реєстр.№8296).

Закон створює економічні передумови для подальшого вдосконалення механізму забезпечення конституційного права дітей на достатній життєвий рівень та покращення матеріального забезпечення дітей у випадках, якщо батьки не дійшли згоди щодо способу утримання дітей і такий спосіб утримання дітей вирішується судом.

 

2.2. Розгляд законопроектів на засіданнях Комітету:

 

Опрацювання законопроектів до їх розгляду на засіданнях Комітету здійснюється в робочих групах, які створюються за рішеннями Комітету та відповідними дорученнями Голови Комітету. До складу робочих груп входять народні депутати України, працівники секретаріату Комітету, представники Міністерства юстиції України, Антимонопольного комітету України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Фонду Державного майна України, Національного банку України, інших міністерств і відомств, громадських і міжнародних організацій.

Протягом 2018 року робочими групами опрацьовано більше 5000 тисяч поправок та пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи, які надавалися ними до законопроектів. Зокрема:

до проекту Кодексу України з процедур банкрутства (реєстр.№8060),  опрацьовано більше 1400 поправок;

до проекту Закону “Про концесії” (реєстр. №8125), що готується на друге читання, опрацьовано більше 685 поправок;

до проекту Закону про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю (реєстр.№4666), опрацьовано 503 поправки;

до проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення принципів процесуальної справедливості та підвищення ефективності проваджень у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (реєстр.№6746), підготовленого на повторне друге читання, 173 поправки;

до проекту Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава” (реєстр.№6428), що готується на повторне перше читання, опрацьовано 115 пропозицій;

до проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання (реєстр.№8296), опрацьовано 138 поправок;

до проекту Закону “Купуй українське, плати українцям” (про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння розвитку промислового виробництва та малого і середнього підприємництва) (реєстр.№7206), що готується на друге читання, опрацьовується більше 2600 поправок.

 

2.3. Законопроекти, опрацьовані в Комітеті, розглянуті на засіданнях Комітету та внесені на розгляд Верховної Ради України:

 

- Стосовно адаптації державних закупівель до міжнародних стандартів та вжиття заходів з подолання корупції

 

проект Закону про внесення змін до статті 2 Закону України “Про публічні закупівлі” (реєстр.№8128 від 15.03.2018), внесений Кабінетом Міністрів України

Мета: усунення законодавчих перешкод для забезпечення практичного застосування норм Закону України “Про концесії” для усіх сфер діяльності, забезпечення умов для зростання обсягу залучених інвестицій для модернізації і створення нової інфраструктури та надання якісних суспільно значущих послуг.

Законопроектом пропонується не поширювати дію Закону України “Про публічні закупівлі” на закупівлю  концесіонером (приватним партнером) товарів, робіт і послуг, що закуповуються на виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства/концесійного договору. Цей законопроект пов'язаний із проектом Закону України про концесії.

21.03.2018 Комітет запропонував Верховній Раді України  прийняти в першому читанні за основу після прийняття за основу проекту Закону України про концесії (реєстр.№8125);

 

проект Закону про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” та деяких інших законодавчих актів України (реєстр.№8265 від 13.04.2018), внесений Президентом України

Мета: вдосконалення системи публічних закупівель.

Законопроектом передбачається комплекс змін до Закону України “Про публічні закупівлі”, пов’язаних із запровадженням спрощених закупівель,  оскарженням процедур закупівель;  встановленням на рівні Закону значного розміру плати за оскарження; уточненнями щодо закупівель за рамковими угодами та за конкурентним діалогом; можливістю надання учаснику-переможцю виправити невідповідності у своїй тендерній пропозиції протягом 24 годин; посиленням відповідальності за порушення  законодавства про закупівлі.

Народні депутати України – члени Комітету під час обговорення законопроекту наголосили на необхідності його прийняття, проте зауважили, що потребують доопрацювання питання щодо порядку відкликання скарги, розміру плати за оскарження, механізму оскарження при автоматичній відміні торгів, виправлення невідповідностей у тендерній пропозиції.

16.05.2018 Комітет запропонував Верховній Раді України  включити законопроект до порядку денного восьмої сесії восьмого скликання Верховної Ради України та прийняти його за основу.

23.11.2018 Верховною Радою проект не прийнято.

 

- Стосовно забезпечення публічності та прозорості діяльності Антимонопольного комітету України та сприяння запровадженню механізмів розвитку економічної конкуренції

проект Закону про внесення змін до деяких законів України про захист економічної конкуренції (реєсстр.№6723 від 14.07.2017), внесений народним депутатом України Іванчуком А.В.

Мета: вдосконалення системи контролю за економічними концентраціями. У законопроекті пропонується внести до законів України “Про захист економічної конкуренції” та “Про Антимонопольний комітет України” зміни, зокрема, щодо порядку надання дозволів на здійснення вертикальних узгоджених дій, спрощеного порядку розгляду заяв про надання дозволу на концентрацію, порядку початку розгляду справ та закриття справ без прийняття рішення по суті; підвищення розміру штрафів, які вправі накладати територіальні відділення АМКУ; виконання рішень АМКУ тощо.

02.04.2018 Комітет запропонував робочій групі доопрацювати законопроект на наступне засідання Комітету;

04.04.2018 Комітет запропонував Верховній Раді України прийняти законопроект у другому читанні та в цілому;

 

проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення принципів процесуальної справедливості та підвищення ефективності проваджень у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (реєстр.№6746 від 17.07.2017), внесений народними депутатами України Пташник В.Ю. та іншими

Мета:  вдосконалення процедури розслідування порушень у сфері економічної конкуренції, закріплення  прав осіб, які беруть участь у справах, що розглядаються органами Антимонопольного комітету України, гарантій цих прав, а також механізмів реалізації таких прав. Законопроект передбачає внесення змін до Закону України “Про захист економічної конкуренції”.

Законопроектом пропонується врегулювати порядок розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, строки розгляду справ, запровадити новий правовий інститут - процедуру врегулювання у справах про антиконкурентні узгоджені дії, а також встановити підстави та порядок звільнення від відповідальності, зменшення розміру штрафів за вчинення антиконкурентних узгоджених дій.

02.04.2018 Комітет запропонував Верховній Раді України прийняти законопроект у другому читанні та в цілому.

19.04.2018 Верховна Рада України повернула законопроект в Комітет на повторне друге читання.

21.11.2018 Комітет запропонував Верховній Раді України прийняти законопроект у повторному другому читанні та в цілому.

 

 - Стосовно покращання інвестиційного клімату засобами удосконалення питань оренди державного та комунального майна, оцінки та оціночної діяльності, банкрутства

 

проект Кодексу України з процедур банкрутства (реєстр.№8060 від 26.02.2018), внесений народними депутатами України Іванчуком А.В. та іншими

14.03.2018 Комітет запропонував Верховній Раді України прийняти законопроект у першому читанні за основу;

20.03.2018 Законопроект прийнято Верховною Радою України за основу;

03.10.2018 Комітет запропонував Верховній Раді України прийняти законопроект у другому читанні та в цілому.

18.10.2018 Верховною Радою України прийнято Кодекс України з процедур банкрутства;

 

проект Закону про концесії (реєстр.№8125 від 15.03.2018), внесений Кабінетом Міністрів України

Мета: удосконалення правового регулювання концесійної діяльності, що забезпечить чіткий механізм вибору концесіонера та підготовку до реалізації якісних проектів на умовах концесії, що відповідатимуть міжнародній практиці.

Проектом Закону передбачається:

систематизація чинних законів України, що регулюють здійснення концесійної діяльності (закони України “Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг”, “Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності”, “Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності”);

гармонізація законодавства про концесії із законодавством про державне приватне партнерство;

усунення неточностей та правових колізій, що були виявлені під час практичного застосування діючих законів України у сферах державно- приватного партнерства та концесій.

21.03.2018 Комітет запропонував Верховній Раді України прийняти законопроект у першому читанні за основу;

03.04.2018 Законопроект прийнято Верховною Радою України за основу;

17.10.2018 Комітет запропонував робочій групі доопрацювати законопроект до другого читання;

 

проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні (реєстр.№8124 від 15.03.2018), внесений Кабінетом Міністрів України

Мета:  створення механізмів для покращання інвестиційного клімату України за напрямами, обраними внаслідок комплексної оцінки відповідності законодавства України кращим світовим практикам, описаним Групою Світового банку у методології рейтингу Doing Business.

21.03.2018 Комітет запропонував Верховній Раді України прийняти законопроект у першому читанні за основу;

 

проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення регулювання орендних відносин у сфері господарювання (реєстр.№7192 від 10.10.2017), внесений народним депутатом України Пинзеником П.В.

Мета:  запровадження обмеження адміністративно-правового впливу органів державної влади на відносини господарської оренди шляхом уточнення норм ст.ст.759, 764, 777, 778, 781, 783, 784, 785, 793, 794 ЦК України, ст. 284 ГК України, статті 41 Господарського процесуального кодексу України та ст.ст. 1, 11, 17, 26, 27 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, а також удосконалити зазначені норми на основі оптимального поєднання принципів уніфікації, спеціалізації та диференціації правового регулювання». Прийняття законопроекту, на думку суб’єкта права законодавчої ініціативи, дозволить, зокрема, “суттєво спростити (полегшити) діяльність суб’єктів господарювання у цій сфері, а також значною мірою усунути різне тлумачення та неоднакове застосування судами норм цивільного та господарського законодавства в сфері оренди нерухомого майна нежитлового призначення”.

16.05.2018 Комітет запропонував Верховній Раді України прийняти законопроект за основу.

 

- Стосовно вдосконалення приватизації державного майна та управління державним майном


проект Закону про внесення змін до Закону України “Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації” (реєстр. №6022 від 03.02.2017), поданий Кабінетом Міністрів України

Мета: виключення із переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані (Додаток № 2 до Закону України “Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації”), Національну атомну енергогенеруючу компанію “Енергоатом” (м. Київ) та Державне підприємство “Лабораторія великомасштабних гідравлічних і геотехнічних досліджень”. При цьому Державне підприємство “НАЕК “Енергоатом” знову включається до вказаного переліку.

У пояснювальній записці до проекту зазначено, що підставою для прийняття запропонованих змін щодо ДП “НАЕК “Енергоатом” є забезпечення його належної ідентифікації (у зв’язку з рішенням Київської міської ради від 13.11.2014 року № 373/373 про перейменування вулиці Вєтрова на Назарівську, хоча згідно з переліком адреса місцезнаходження ДП “НАЕК “Енергоатом” - вул. Арсенальна 9/11) та оптимізація структури суб’єктів господарювання, що належить до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Щодо ДП “Лабораторія великомасштабних гідравлічних і геотехнічних досліджень”, то підставою його виключення із переліку об’єктів права державної власності, які не підлягають приватизації, є те, що у пояснювальній записці до проекту зазначено, що діяльність цього підприємства “не відповідає критеріям, визначеним частиною 2 статті 5 Закону України “Про приватизацію державного майна” та втратило ознаки загальнодержавного значення”. 

21.03.2018 Комітет запропонував Верховній Раді України  прийняти  законопроект за основу та в цілому;

 

проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава, поданий Кабінетом Міністрів України (реєстр. №6428 від 10.05.2017)

Мета: реформування корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава, зокрема врегулювання питання розмежування повноважень між органами управління суб’єкта господарювання, визначення та затвердження стратегії державної власності, затвердження на законодавчому рівні можливості подання консолідованої звітності юридичними особами, акціонером (засновником, учасником) яких є держава, а також удосконалення механізму подання та затвердження фінансових планів.

Під час розгляду проекту народними депутатами – членами Комітету було внесено та проголосовано редакційні правки до законопроекту.

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 20 березня 2018 року №2358-VIII “Про направлення на повторне перше читання проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава” Комітетом було доопрацьовано проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава (реєстр. № 6428), який розглянуто  на засіданні Комітету 23 травня 2018 року (протокол № 65).

У доопрацьованому законопроекті збережено спрямованість на реформування корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава згідно з міжнародними стандартами, визначеними ОЕСР та передбачено розмежування повноважень Кабінету Міністрів України щодо основних засад державної власності державного підприємства, у якого частка держави становить 100 та менше відсотків; уточнено необхідність виконання обов’язків члена наглядової ради державного підприємства або господарського товариства відповідно до наданих йому повноважень; уточнено компетенцію загальних зборів; не вносяться зміни до частини першої статті 33 та частини третьої статті 52 Закону України “Про акціонерні товариства”.

20.03.2018 Верховною Радою повернуто законопроект на повторне перше читання.

16.05.2018 Комітет переніс розгляд законопроекту на наступне засідання Комітету з метою доопрацювання.

23.05.2018 Комітет рекомендує Верховній Раді України за результатами розгляду в повторному першому читанні прийняти за основу доопрацьований проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава  (реєстр.№ 6428).

 

- Стосовно вдосконалення законодавства з питань встановлення цін (тарифів), захисту прав споживачів

 

проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів (реєстр.№5548 від 16.12.2016), внесений Кабінетом Міністрів України.

Мета: приведення законодавства України у сфері захисту прав споживачів у відповідність до законодавства Європейського Союзу. У законопроекті пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Цивільного та Цивільного процесуального кодексів України, Закону України “Про захист прав споживачів”. У цих змінах, зокрема, визначаються права споживача в разі здійснення попередньої оплати за продукцію; усувається дублювання контрольних функцій органів захисту прав споживачів та органів державного ринкового нагляду, органів, відповідальних за харчову безпеку та органів, відповідальних за безпечність послуг (робіт); запроваджуються єдині вимоги до маркування продукції; виключаються положення, якими створюються технічні бар’єри в торгівлі. Крім цього, визнається такою, що втратила чинність Постанова Верховної Ради України від 25.01.1995 “Про затвердження положень щодо захисту прав споживачів”.

21.03.2018 Комітет запропонував Верховній Раді України прийняти законопроект за основу.

 

- Стосовно сприяння проведенню децентралізації шляхом лібералізації законодавства з питань реєстрації прав на нерухоме майно

 

проект Закону про внесення зміни до статті 38 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” (реєстр.№6442 від 13.05.2017), внесений Кабінетом Міністрів України.

Мета:  запровадження дієвого механізму відшкодування матеріальної шкоди, завданої стороні правочину щодо нерухомого майна, об’єкта незавершеного будівництва, укладення якого відбувалося на підставі відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, які після укладення такого правочину були скасовані у порядку, передбаченому Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”.

При цьому, законопроектом передбачається відшкодування матеріальної шкоди виключно на підставі судового рішення та у зв’язку з витребовуванням у сторони правочину відповідного нерухомого майна, об’єкта незавершеного будівництва.

20.03.2018 Верховною Радою України законопроект повернуто автору на доопрацювання;

 

проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення передумов для захисту економічних та спадкових прав громадян в сільській місцевості (реєстр.№9140 від 01.10.2018), внесений народними депутатами України Іванчуком А.В., Луценко І.С. та іншими.

Мета:  створення законодавчих передумов для покращення доступу осіб, які проживають (зареєстровані) у селах, селищах, селищах міського типу та містах районного значення до нотаріальних та реєстраційних послуг, що сприятиме захисту та належній реалізації їх економічних та спадкових прав.

Під час розгляду Комітетом законопроекту народними депутатами –членами Комітету було його підтримано, але водночас внесено та проголосовано поправки до законопроекту.

У поправках запропоновано виключити положення законопроекту, якими передбачено надання права уповноваженій особі органу юстиції:

- здійснювати державну реєстрацію речових прав на земельні ділянки;

- посвідчувати договори купівлі продажу та міни.

Крім того, поправками запропоновано вдосконалити положення законопроекту щодо:

- території, на якій буде здійснювати свою діяльність уповноважена особа органу юстиції, встановивши вимогу лише на нотаріальні округи, де немає нотаріусів або в нотаріальному окрузі з населенням більше 10 000 осіб здійснює нотаріальну діяльність менше двох нотаріусів та в окремих випадках за погодженням з Нотаріальною палатою України;

- кваліфікаційних вимог до уповноважених осіб органів юстиції збільшивши з двох до трьох років стаж роботи на посадах безпосередньо пов’язаних з державним регулюванням, контролем або організацією нотаріату, державної реєстрації або консультантом державної нотаріальної контори;

- уточнення переліку нотаріальних дій, що вчинятимуть уповноважені посадові особи органу юстиції, надавши їм можливість посвідчувати договір довічного утримання, заповіти та засвідчувати вірність копій (фотокопій) документів і виписок з них.  

Зазначені пропозиції підготовлені з урахуванням зауважень Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України.

03.10.2018 Комітет рекомендує Верховній Раді України прийняти законопроект в першому читанні за основу з урахуванням пропозицій.

 

-  Інші питання, що опрацьовуються за дорученням Голови ВРУ

 

проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо інвентаризації та обліку державного майна, яке розташоване на тимчасово окупованій території, на території, органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та на лінії зіткнення (реєстр.№7053 від 31.08.2017), внесений Кабінетом Міністрів України.

проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо інвентаризації та обліку майна, яке розташоване на тимчасово окупованій території, на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та на лінії зіткнення (реєстр.№7053-1 від 12.09.2017), внесений народним депутатом України Веселовою Н.В.

Мета: врегулювання питання інвентаризації та обліку майна на тимчасово окупованій території та на території проведення антитерористичної операції шляхом внесення змін до законів України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” та “Про тимчасові заклади на період проведення антитерористичної операції”.

На думку народних депутатів України - членів Комітету, запропоновані законопроектами правові механізми інвентаризації та обліку майна не в повній міри врегульовують зазначені  проблемні питання. Крім того, потребує відповідних змін і законодавство з питань бухгалтерського обліку. 

20.03.2018 Верховною Радою законопроекти повернуто авторам на доопрацювання;

 

проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання (реєстр.№8296 від 19.04.2018), внесений народними депутатами України Луценко І.С., Іванчуком А.В. та іншими.

проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав дитини (реєстр.№8296-1 від 08.05.2018), внесений народним депутатом України Семенухою Р.С.

15.05.2018 Комітет запропонував Верховній Раді України прийняти законопроект (реєстр.№8296) в першому читанні за основу, та врахувати окремі положення альтернативного законопроекту, як пропозиції при доопрацюванні до другого читання законопроекту реєстр. №8296;

06.06.2018 Комітет запропонував Верховній Раді України прийняти законопроект реєстр.№8296 в другому читанні та в цілому.

21.06.2018 Розгляд Верховною Радою України порівняльної таблиці до другого читання.

03.07.2018 Верховною Радою України прийнято Закон;

 

проект Закону про детінізацію ринку металургійної сировини (про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо операцій з металобрухтом) (реєстр.№7497 від 17.01.2018р.), внесений народними депутатами України Ляшком О.В. та іншими

Мета: запровадження спрощених вимог до заготівлі брухту. Законопроект передбачає внесення змін до Закону України “Про металобрухт”, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. Зокрема, пропонується: скасувати поділ металобрухту на промисловий та побутовий; скасувати заборону на розрахунки готівкою за металобрухт, що здається населенням; спростити документообіг в частині фіксування в первинних документах даних особи, яка здає брухт тощо.

20.06.2018 Комітет рекомендував Верховній Раді України прийняти  законопроект в першому читанні  за основу.

 

проект Закону про стратегічні резерви (реєстр.№7543 від 02.02.2018), внесений народними депутатами України Демчаком Р.Є., Чекітою Г.Л., та іншими  

Мета: впровадження ефективної моделі управління системою стратегічних резервів на основі сучасних досягнень теорії управління; розроблення нової економічно та науково обґрунтованої номенклатури матеріальних цінностей державного матеріального резерву шляхом формування груп товарів, які мають стратегічне значення для забезпечення безпеки держави. Створення системи резервів необхідних для захисту населення, територій, навколишнього природного середовища від надзвичайних ситуацій.

Проектом також пропонується визнати таким, що втратив чинність Закон України “Про державний матеріальний резерв”, внести зміни до Бюджетного кодексу України, Кодексу цивільного захисту України, Закону України “Про державну таємницю”, “Про виконавче провадження”. 

03.10.2018 Комітет рекомендував Верховній Раді України прийняти в першому читанні за основу.