Увага! Cайт не оновлюється

Головна > Текстові публікації > Законопроектна робота
Надрукувати Зменшити зону перегляду

Законопроектна робота

05 серпня 2016, 10:25 ( Комітет з питань економічної політики )

Закони, за якими здійснюється аналіз практики застосування

19.09.1991

З

Про господарські товариства (1576-12)

10.12.1991

З

Про товарну біржу (1956-12)

20.12.1991

З

Про обернення майна Компартії України та КПРС на державну власність (2004-12)

03.06.1992

З

Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій (2402-12)

02.10.1992

З

Про заставу (2654-12)

13.10.1992

З

Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон (2673-12)

31.12.1992

Д

Про перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, приватизація або передача в оренду яких не допускається (26-92)

11.01.1993

Д

Про впорядкування використання адміністративних будинків і нежилих приміщень, що перебувають у державній власності (5-93)

19.02.1993

Д

Про управління майном, що є у загальнодержавній власності, в будівництві та промисловості будівельних матеріалів (19-93)

10.05.1993

Д

Про порядок використання прибутку державних підприємств, установ і організацій (48-93)

12.05.1993

Д

Про впорядкування управління майном, що забезпечує діяльність органів законодавчої та виконавчої влади (50-93)

26.11.1993

З

Про Антимонопольний комітет України (3659-12)

14.03.1995

З

Про оренду державного та комунального майна (98/95-ВР)

16.05.1995

З

Про виключну (морську) економічну зону України (162/95-ВР)

15.05.1996

З

Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію) (189/96-ВР)

07.06.1996

З

Про захист від недобросовісної конкуренції (236/96-ВР)

13.12.1996

З

Про правовий режим майна, що забезпечує діяльність Верховної Ради України (594/96-ВР)

24.01.1997

З

Про державний матеріальний резерв (51/97-ВР)

19.02.1997

З

Про приватизацію державного майна (89/97-ВР)

02.12.1997

З

Про торгово-промислові палати в Україні (671/97-ВР)

03.03.1998

З

Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності (147/98-ВР)

05.05.1999

З

Про металобрухт (619-XIV)

07.07.1999

З

Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації (847-XIV)

16.07.1999

З

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні (996-XIV)

16.07.1999

З

Про концесії (997-XIV)

14.09.1999

З

Про угоди про розподіл продукції (1039-XIV)

23.03.2000

З

Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України (1602-ІІІ)

20.04.2000

З

Про природні монополії (1682-ІІІ)

18.05.2000

З

Про Державну програму приватизації (1723-ІІІ)

13.07.2000

З

Про державну статистику (1922-ІІІ)

14.09.2000

З

Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва (1953-ІІІ)

19.10.2000

З

Про Всеукраїнський перепис населення (2058-ІІІ)

02.11.2000

З

Про особливості приватизації пакета акцій, що належать державі у статутному фонді відкритого акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" (2085-ІІІ)

11.01.2001

З

Про захист економічної конкуренції (2210-ІІІ)

12.07.2001

З

Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні (2658-ІІІ)

29.11.2001

З

Про введення мораторію на примусову реалізацію майна (2864-ІІІ)

16.01.2003

К

Господарський Кодекс України (436-IV)

10.07.2003

З

Про кооперацію (1087-IV)

11.09.2003

З

Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності (1160-IV)

18.11.2003

З

Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень (1255-IV)

11.12.2003

З

Про фінансовий лізинг (1381-IV)

18.03.2004

З

Про державні цільові програми (1621-IV)

09.04.2004

З

Про особливості приватизації підприємств Державної акціонерної компанії "Укррудпром" (1677-IV)

23.12.2004

З

Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва (2286-IV)

23.12.2004

З

Про призупинення приватизації підприємств нафтопереробної промисловості України (2294-IV)

08.09.2005

З

Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів (2860-IV)

01.12.2005

З

Про внесення змін до Закону України "Про захист прав споживачів" (3161-IV)

15.03.2006

З

Про холдингові компанії в Україні (3528-IV)

14.09.2006

З

Про внесення змін до Закону України "Про аудиторську діяльність" (140-V)

21.09.2006

З

Про управління об'єктами державної власності (185-V)

07.09.2008

З

Про акціонерні товариства (514-VI)

11.02.2010

З

Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (1878-VI)

14.12.2010

З

Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування (2784-VI)

14.01.2011

З

Про заборону приватизації, відчуження, передачі в заставу та внесення до статутних капіталів господарських товариств усіх форм власності пакета акцій, що належать державі у статутному капіталі Закритого акціонерного товариства "Одеська кіностудія" (2948-VI)

19.05.2011

З

Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності (3392-VI)

09.12.2011

З

Про Фонд державного майна України (4107-VI)

22.12.2011

З

Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (4212-VI)

13.01.2012

З

Про Державну програму приватизації (4335-VI)

12.04.2012

З

Про особливості приватизації вугледобувних підприємств (4650-VI)

17.05.2012

З

Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану (4765-VI)

21.06.2012

З

Про особливості здійснення закупівлі за державні кошти послуг поштового зв'язку, поштових марок та маркованих конвертів (4997-VI)

21.06.2012

З

Про ціни і ціноутворення (5007-VI)

25.12.2015

З

Про публічні закупівлі (922-VIII)

14.04.2016

П

Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України (1099-VIII)

12.05.2016

З

Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони (1356-VIII)