Увага! Cайт не оновлюється

Головна > Текстові публікації > Законопроектна робота > Звіти Комітету з питань економічної політики
Надрукувати Зменшити зону перегляду

Звіти Комітету з питань економічної політики

30 січня 2018, 14:58 ( Комітет з питань економічної політики )

Звіт Комітету з питань економічної політики (за 2017 рік)

Звіт

про проведену роботу Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики за період роботи

Верховної Ради України восьмого скликання

шостої-сьомої сесій

(за перше-друге півріччя 2017 року)


 

1. Законопроектна робота, організаційні та контрольні питання

 

Протягом шостої –сьомої сесій у Комітеті було організовано і проведено:

12 засідань Комітету, на яких розглянуто 46 питань:

щодо законопроектної роботи - 24 законопроекти, по яких Комітет визначено головним виконавцем;

щодо організаційних та контрольних питань -  заслухано Інформацію:

про техногенну   катастрофу, що сталася в Дрогобицькому районі Львівської області в наслідок діяльності ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал»;

про забезпечення стабільної роботи ДП «Укрхімтрансаміак», яке входить в сферу управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

проведено семінар з питання гармонізації законодавства України про публічні закупівлі у контексті Угоди про Асоціацію з ЄС»;

проведено засідання круглого столу на тему: «Нове законодавство з питань приватизації державного майна виходячи із законодавчих ініціатив Кабінету Міністрів України, зокрема нової редакції Закону України «Про приватизацію державного майна».

 

2. Закони, що прийняті Верховною Радою України восьмого скликання  протягом 2017 року:

 

Закон України про приватизацію державного майна (реєстр.№ 7066). 

Закон України «Про приватизацію державного майна» викладено в новій редакції з метою уніфікації та оптимізації законодавства з питань приватизації, удосконалено механізми та процедури приватизації, з метою прискорення процесу приватизації тощо. При цьому втрачають чинність  закони України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі», «Про приватизацію державного майна», «Про Державну програму приватизації».

Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах№1983-VIII  від 23.03.2017, (реєстр.№2302а-д) 

Закон спрямовано на:

- удосконалення механізму придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідком придбаного контрольного пакету акцій;

- запровадження механізму придбання акцій публічного акціонерного товариства за наслідком придбаного контрольного та значного контрольного пакету акцій;

- запровадження механізму обов’язкового продажу акцій акціонерами на вимогу акціонера – власника 95 відсотків акцій товариства;

- запровадження механізму обов'язкового придбання власником, який володіє пакетом у розмірі більше ніж 95 відсотків простих акцій товариства, на вимогу акціонерів товариства належних їм акцій.

Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо корпоративних договорів №1981-VIII від 23.03.2017   (реєстр. №4470).

З метою впровадження світового досвіду щодо удосконалення механізмів корпоративного управління в акціонерних товариствах та товариствах з обмеженою відповідальністю законом пропонується ввести до законодавства України норми щодо укладення корпоративних договорів – договорів про реалізацію прав учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю та договорів між акціонерами, а також внести до Цивільного Кодексу України необхідні зміни, які нададуть можливість  ефективно задіяти механізм управління та прийняття внутрішніх рішень, шляхом укладення акціонерами (учасниками) корпоративних угод.

Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про захист економічної конкуренції” щодо удосконалення процедур контролю за концентрацією суб’єктів господарювання” №2195-VII від 09.11.2017 (реєстр.№4287)   

Законом надано Антимонопольному комітету України право запровадити правовий механізм, що не допускатиме легітимацію придбань та злиттів суб’єктів господарювання за участю осіб, до яких застосовуються спеціальні економічні заходи під час здійснення контролю за концентраціями суб’єктів господарювання.

Закон України “Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законів України щодо здійснення моніторингу закупівель (реєстр.№4738)  

Прийнятий Закон спрямований на усунення порушень замовниками під час здійснення ними торгів, що сприятиме попередженню втрат публічних коштів, зменшенню кількості недобросовісних оскаржень, а також створить умови для уникнення корупції в цій сфері.

 

3. Розгляд законопроектів на засіданнях Комітету

 За рішеннями Комітету та відповідними дорученнями Голови Комітету  було організовано та проведено велику кількість засідань робочих груп по напрацюванню та вдосконаленню законопроектів до першого та другого читань. До складу робочих груп входили народні депутати України, працівники секретаріату Комітету, представники Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної аудиторської служби України, Антимонопольного комітету України, Рахункової палати, Фонду Державного майна України, громадських і міжнародних організацій.

За результатами напрацювань на розгляд Верховної Ради України  у 2017 році було внесено 13 доопрацьованих та узгоджених законопроектів, більшість із яких прийняті як закони.

Так, наприклад, по напрацюванню нової редакції проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законів України щодо здійснення моніторингу закупівель (реєстр.№4738) було проведено більше 15 засідань робочих груп, за результатами яких на розгляд Верховної Ради України було внесено доопрацьований та узгоджений законопроект, який було прийнято як Закон. 

Під час розгляду, зокрема:

проекту Закону про приватизацію державного майна (реєстр.№ 7066)  було опрацьовано до другого читання 763 поправки (прийнято Закон);

проекту Закону про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю (реєстр.№4666)до другого читання 335 поправок і до повторного другого читання 503 поправки;

проекту Закону “Купуй українське, плати українцям” (про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння розвитку промислового виробництва та малого і середнього підприємництва) (реєстр.№7206) надійшло понад 2600 поправок (опрацьовуються в Комітеті).

 

Законопроекти опрацьовані в Комітеті, розглянуті на засіданнях Комітету та внесені на розгляд Верховної Ради

 

-  стосовно державної економічної політики

Звіт Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2016 році. 

Заслухано всіх членів Кабінету Міністрів України. 

Народні депутати України - члени Комітету на засіданні зазначили, що   звіт подано  своєчасно  відповідно до статті 228 Регламенту Верховної Ради України. Звіт відповідає Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, схваленій Верховною Радою України 11 грудня 2014 року. 

Урядом започатковано проведення нових реформ в усіх сферах, а саме, в сфері національної безпеки і обороноздатності України, у правоохоронній енергетичній, економічній, соціальній, продовольчій, антикорупційній, державного управління, міжнародної допомоги, культурній та молодіжній сферах.

До головних здобутків Уряду можна віднести впровадження реформ у сфері національної безпеки і обороноздатності України та правоохоронній сфері, частково в енергетичній, економічній, і продовольчій сферах. Мають місце позитивні зрушення в сфері державного управління, на новий рівень піднялася зовнішньоекономічна діяльність.

Одним із найважливіших здобутків Уряду є уникнення дефолту України, своєчасна виплата пенсій і заробітних плат в умовах постійного відволікання ресурсів на оборону країни, проведення реструктуризації боргових зобов’язань держави перед зовнішніми кредиторами, забезпечення деяких реформ у податковій сфері.

 Комітет зосередив увагу на неприпустимості зупинення розпочатих Урядом реформ та необхідності повного їх впровадження нинішнім складом Уряду, оскільки будь-які непрогнозовані та непродумані кроки щодо блокування роботи Кабінету Міністрів України можуть викликати катастрофічні наслідки в економічній, оборонній і, насамперед, у фінансовій сферах.

Народні депутати України та міністри підкреслили, що необхідно якнайшвидше прийняти проекти законів, поданих до Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України, що спрямовані на проведення реформ, а саме, пов’язаних з проведенням децентралізації, розвитком інфраструктури, ефективним управлінням державної власності та приватизації, реформуванням охорони здоров’я, а також пов’язаних з реформуванням  інших сфер.

Крім того було наголошено, що з метою пришвидшення розпочатих реформ та досягнення успішних результатів, що стали би відчутними для громадян України необхідно:

об’єднати зусилля усіх гілок влади - Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, міністрів, органів місцевого самоврядування навколо визначених спільних завдань, чіткого розподілу обов’язків по їх виконанню та встановлення відповідальності за результати;

покращити взаємодію між Урядом і Національним банком України щодо захисту національної валюти;

продовжити політику заохочення інновацій в енергетичній сфері шляхом прискорення впровадження енергоефективних та енергоощадливих інноваційних технологій, а також провести роз’яснювальну роботу серед населення щодо ощадливого використання природного газу;

прискорити реформування правоохоронних та податкових органів з метою усунення дублювання функцій щодо виявлення економічних злочинів, а також спрямувати зусилля на пожвавлення інвестиційного клімату.

15.03.2017  Комітет запропонував Верховній Раді України взяти до відома звіт Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2016 році.

 

- стосовно адаптації державних закупівель до міжнародних стандартів та вжиття заходів з подолання корупції

 

проект Закону про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законів України щодо здійснення моніторингу закупівель (реєстр.№4738, доопрацьований робочою групою), внесений народними депутатами України Іванчуком А.В., Матківським Б.М.,  Кошелєвою А.В.

Доопрацьований законопроект спрямований на забезпечення належного на рівні закону функціонування моніторингу публічних закупівель шляхом здійснення органами фінансового контролю систематичного аналізу дотримання замовниками законодавства у сфері публічних  закупівель на всіх стадіях закупівлі з метою попередження порушень у сфері закупівель

У доопрацьованому законопроекті передбачається встановлення:

автоматичних індикаторів ризиків, що забезпечить можливість автоматично здійснювати вибір процедури закупівля, що містить ознаки порушень законодавства у сфері закупівель;

вичерпного переліку підстав для проведення моніторингу закупівель, що дозволить врегулювати питання повноважень органу державного фінансового контролю щодо прийняття рішення про початок моніторингу закупівлі за наявності однієї або декількох таких підстав;

обов’язкової публікації інформації в електронній системі закупівель про початок і закінчення моніторингу, про результати його проведення, про обмін інформацією між органом фінансового контролю та замовником на всіх етапах проведення моніторингу;

принципу не втручання контролюючого органу у процес проведення закупівель, що сприятиме не затягуванню процесу закупівлі;

чіткого розподілу функцій органів влади уповноважених на здійснення контролю у сфері публічних закупівель.

Крім того, з метою усунення деяких законодавчих неузгодженостей щодо здійснення органами фінансового контролю систематичного аналізу дотримання замовниками законодавства у сфері публічних  закупівель,  у доопрацьованому законопроекті передбачається  приведення у відповідність деяких норм Закону України “Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні” (№ 2939-XII від 26.01.1993) та Закону України “Про Рахункову палату” (№ 576-VIII від 2.07.2015) до вимог Закону України “Про публічні закупівлі” (922-VIII від 25.12.2015).

22.03.2017 Рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу доопрацьований у Комітеті законопроект (реєстр.№4738д).

09.11.2017 прийнято за основу (Постанова Верховної Ради України №2193-VIII від 09.11.2017);

21.12.2017 Рекомендувати Верховній Раді України прийняти у другому читанні і в цілому  законопроект (реєстр.№4738д);

 

проект Закону про внесення змін до статті 11 Закону України "Про публічні закупівлі" щодо обмежень входження до складу тендерного комітету (реєстр.№4535 доопрацьований від 12.12.2016), внесений народним депутатом України Бубликом Ю.В.

Мета: як зазначено в пояснювальній записці, метою прийняття законопроекту є необхідність нормативно-правового врегулювання проведення спеціальної перевірки відносно осіб, які залучаються до здійснення державних закупівель та впровадження обмежень щодо складу комітетів з конкурсних торгів.

У зв’язку з цим законопроектом передбачається:

доповнити переліком осіб, які не можуть входити до складу тендерного комітету та/або визначатися уповноваженими особами, а саме, це фізичні особи, яких було притягнуто згідно із законом до відповідальності за корупційне правопорушення, за правопорушення, пов’язане з корупцією, або засуджених за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з яких не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

 проводити спецперевірку осіб, яких замовник планує визначити уповноваженою особою або членом тендерного комітету.

 22.02.2017. Комітет рекомендував Верховній Раді України прийняти в першому читанні за основу доопрацювавши до другого читання.

  

проект Закону  України “Купуй українське, плати українцям” (про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння розвитку промислового виробництва та малого і середнього підприємництва) (реєстр.№7206 від 17.10.2017), внесений народними депутатами України Ляшком О.В. та іншими народними депутатами України

Законопроектом передбачається внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” та деяких інших законів України. Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту його метою є макрофінансова стабілізація, поліпшення економічного становища України, створення нових робочих місць та підвищення доходів громадян.

Змінами до Закону України “Про публічні закупівлі” пропонується удосконалити показники для визначення приведеної ціни, що застосовується   при оцінці тендерної пропозиції для визначення переможця торгів, зокрема, встановити в загальній оцінці тендерних пропозицій питому вагу критерію місцевої складової в предметі закупівлі на рівні не нижчому 20%, питому вагу критерію ціна – не нижче 70%. При цьому, при закупівлі  товарів на показник критерію місцевої складової має впливати, зокрема наявність сервісних центрів для обслуговування предмета закупівлі на території України, а також коефіцієнт локалізації виробничої собівартості предмета закупівлі.

Підтримуючи  законопроект, народні депутати України – члени Комітету висловили про необхідність уточнення його назви і структури відповідно до вимог частини другої статті 2 Закону України “Про публічні закупівлі” та механізму застосування показників, передбачених у формулах для розрахунку  коефіцієнта локалізації предмета закупівлі.

15.11.2017 Комітет рекомендує Верховній Раді України прийняти в першому читанні за основу;

07.12.2017 – ВРУ прийнято за основу, готується до другого читання;

 

проект Закону  України про внесення зміни до статті 35 Закону України “Про публічні закупівлі” у зв'язку з прийняттям Закону України “Про стандартизацію” (реєсстр.№7124 від 19.09.2017), поданий Кабінетом Міністрів України.

Законопроектом пропонується виключити із пункту 5 частини другої статті 35 Закону України “Про публічні закупівлі” слова “уніфікації, стандартизації”.

Згідно з Пояснювальною запискою до законопроекту переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток для додаткової закупівлі товарів, технологій, робіт чи послуг в того самого постачальника з метою забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами чи послугами, а забезпечення такої сумісності має гарантувати саме постачальник. Враховуючи вищевикладене, положення пункту 5 частини другої статті 35 Закону України “Про публічні закупівлі” стосовно уніфікації та стандартизації товарів, технологій, робіт чи послуг не є необхідною умовою у контексті цього Закону. Прийняття законопроекту забезпечить     узгодження положень Закону України “Про публічні закупівлі” та Закону України “Про стандартизацію”, а також реалізації права підприємств, установ та організацій (постачальників) застосовувати нормативні документи різних рівнів.

15.11.2017 Комітет рекомендує Верховній Раді України прийняти в першому читанні за основу та в цілому як Закон.

проект Закону  України про внесення зміни до статті 2 Закону України “Про публічні закупівлі” (реєсстр.№7067 від 04.09.2017), поданий Кабінетом Міністрів України.

Законопроектом пропонується не поширювати дію Закону України “Про публічні закупівлі” на закупівлю послуг, що надаються радником з продажу пакетів акцій банків, у капіталізації яких взяла участь держава, відповідно до Закону України “Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава”. При цьому, цей законопроект пов'язаний із проектом Закону України Про приватизацію державного майна (реєстр.№7066), яким передбачається вдосконалення вимог щодо відбору радників для закупівлі зазначених послуг.

15.11.2017 Комітет рекомендує Верховній Раді України після прийняття законопроекту (реєстр.№7066) прийняти в першому читанні за основу та в цілому як Закон   доповнивши абзац другий розділу I цього законопроекту словами “послуги, що надаються радником у процесі приватизації об’єктів державної власності, у тому числі пошуку потенційних покупців об’єктів приватизації, надання рекомендацій щодо стартової ціни об’єктів великої приватизації відповідно до Закону України “Про приватизацію державного майна”.

  

- стосовно забезпечення публічності та прозорості діяльності Антимонопольного комітету України та сприяння запровадженню механізмів розвитку економічної конкуренції

 

проект Закону про внесення змін до деяких законів України про захист економічної конкуренції (реєсстр.№6723 від 14.07.2017), внесений народним депутатом України Іванчуком А.В.

Мета: у проекті пропонується внести до законів України «Про захист економічної конкуренції» та «Про Антимонопольний комітет України» зміни, які спрямовані на подальше вдосконалення відповідного законодавства, зокрема, щодо порядку надання дозволів на здійснення вертикальних узгоджених дій, спрощеного порядку розгляду заяв про надання дозволу на концентрацію, порядку початку розгляду справ та закриття справ без прийняття рішення по суті; підвищення розміру штрафів, які вправі накладати територіальні відділення АМКУ; виконання рішень АМКУ тощо.

04.10.2017 Рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу законопроект (реєстр.№6723);

09.11.2017 прийнято за основу (Постанова Верховної Ради України № 2196-VIII від 09.11.2017), готується до другого читання;

 

проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення принципів процесуальної справедливості та підвищення ефективності проваджень у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (реєстр.№6746 від 17.07.2017), внесений народними депутатами України Пташник В.Ю. та іншими.

Мета: у проекті пропонується внести зміни до законів України «Про захист економічної конкуренції» та «Про Антимонопольний комітет України», які спрямовані на вдосконалення процедури розслідування порушень у сфері конкуренції. На погляд суб’єкта права законодавчої ініціативи, ці зміни мають розширити та гарантувати права осіб, які беруть участь у справах, та запобігти поширенню так званих «картельних змов», тобто антиконкурентних узгоджених дій, що відповідає принципам законодавства Європейського Союзу і сприятиме їх імплементації у національне законодавство.

04.10.2017 Рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу законопроект (реєстр.№6746);

09.11.2017 прийнято за основу (Постанова Верховної Ради України № 2197-VIII від 09.11.2017), готується до другого читання;

 

 - стосовно створення умов для зменшення невиправданого адміністративного тиску на суб’єктів господарювання, а також вдосконалення питань щодо господарської діяльності в частині правового регулювання діяльності акціонерних товариств.

 

проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо корпоративних договорів (реєстр. №4470 від 19.04.2016), поданий народними депутатами України Пташник В.Ю, Кривенком В.В. та іншими (2 читання)

З метою впровадження світового досвіду щодо удосконалення механізмів корпоративного управління в акціонерних товариствах та товариствах з обмеженою відповідальністю законопроектом пропонується ввести до законодавства України норми щодо укладення корпоративних договорів – договорів про реалізацію прав учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю та договорів між акціонерами, а також внести до Цивільного Кодексу України необхідні зміни, які нададуть можливість  ефективно задіяти механізм управління та прийняття внутрішніх рішень, шляхом укладення акціонерами (учасниками) корпоративних угод.

До законопроекту надійшло 52 пропозиції від народних депутатів України, більшість з яких було враховано.

22.02.2017. Комітет одноголосно прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект у другому читанні та в цілому;

 

проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах (реэстр.№2302а-д від 06.07.2016, поданий народними депутатами України Пташник В.Ю. та інш.)

Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах спрямовано на:

- удосконалення механізму придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідком придбаного контрольного пакету акцій;

- запровадження механізму придбання акцій публічного акціонерного товариства за наслідком придбаного контрольного та значного контрольного пакету акцій;

- запровадження механізму обов’язкового продажу акцій акціонерами на вимогу акціонера – власника 95 відсотків акцій товариства;

- запровадження механізму обов'язкового придбання власником, який володіє пакетом у розмірі більше ніж 95 відсотків простих акцій товариства, на вимогу акціонерів товариства належних їм акцій.

До законопроекту надійшло 120 пропозицій від народних депутатів України, більшість з яких була врахована.

22.02.2017. Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах (реєстр №2302а-Д) в другому читанні та в цілому.

 

проект Закону про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю (реєстр.№4666 від 13.05.2016, поданий народними депутатами України Іванчуком А.В., Матківським Б.М. та іншими).

У проекті пропонується визначити порядок створення, діяльності, припинення товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю. Необхідність його прийняття пов‘язана з тим, що ТОВ є однією з поширеніших форм ведення бізнесу серед інших організаційно-правових форм юридичних осіб. Разом з тим, на сьогодні  зазначені питання регулюються на підставі застарілих положень Закону України «Про господарські товариства», який був прийнятий ще у 1991 році, та окремих норм Цивільного та Господарського кодексів України, які до того ж здебільшого суперечать одна одній, що не забезпечує належного рівня правового регулювання відповідних суспільних відносин. Прийняття законопроекту, на думку суб‘єктів права законодавчої ініціативи, «забезпечить вдосконалення законодавства України у частині забезпечення захисту прав засновників та учасників  товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, покращить умови ведення господарської  діяльності та сприятиме притоку інвестицій в Україну».

01.06.2016. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти в першому читанні  за основу.

20.12.2016. Законопроект прийнято Верховною Радою за основу.

22.02.2017 Провести узгодження порівняльної таблиці на робочій групі .

22.03.2017 Провести узгодження порівняльної таблиці на робочій групі під головуванням Голови Комітету 24.03.2017.

05.04.2017 Провести узгодження порівняльної таблиці на робочій групі.

25.05.2017 ВРУ передано на повторне 2 читання

06.12.2017 Рекомендувати Верховній Раді України прийняти у повторному другому читанні;

 

- стосовно покращання інвестиційного клімату засобами удосконалення питань оренди державного та комунального майна, оцінки та оціночної діяльності, банкрутства

  

проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо оренди та концесії (реєстр.№6018 від 03.02.2017), внесений Кабінетом Міністрів України.

Мета: у проекті пропонується внести до законів України «Про оренду державного та комунального майна», «Про концесії», «Про особливості оренди чи концесії об’єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності», «Про особливості приватизації вугледобувних підприємств» зміни, якими уточнюється порядок припинення діяльності підприємства або його структурного підрозділу, майно яких передано в оренду, та використання амортизаційних відрахувань, нарахованих на об’єкти концесії та оренди, запроваджується формування резервного фонду для закриття вугледобувних підприємств тощо.

20.09.2017 Рекомендувати Верховній Раді України прийняти в першому читанні за основу;

проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні (реєстр.№6540 від 06.06.2017), внесений Кабінетом Міністрів України.

Мета: як зазначено у Пояснювальній записці до проекту, його розроблено з метою «поліпшення інвестиційного клімату України за напрямами, обраними внаслідок комплексної оцінки відповідності законодавства України кращим світовим практикам, описаним Групою Світового банку у методології рейтингу «Doing Business»». Для досягнення поставленої мети у проекті пропонується внести зміни до 44 законодавчих актів України, які регулюють різні  сфери правовідносин, в тому числі щодо  захисту прав акціонерів, правосуддя,  забезпечення виконання договірних зобов’язань, будівництва та містобудівної діяльності, взаємовідносини держави та суб’єктів господарювання, відновлення платоспроможності та банкрутства,  гарантування вкладів фізичних осіб, діяльності організацій роботодавців, адвокатури та ін.

20.09.2017 Рекомендувати Верховній Ради України прийняти в першому читанні за основу.

 

проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо передачі майна до державної та комунальної власності (реєстр. № 6007), внесений народними депутатами України Дубневичем Б.В., Солов’єм Ю.І., Іванчуком А.В. та іншими народними депутатами України.

Метою законопроекту є створення законодавчих підстав для передачі майна національних вищих навчальних закладів у комунальну власність для дитячих дошкільних закладів, а також підстав для передачі автомобільних доріг загального користування, що перебувають у віданні національних закладів у державну або комунальну власність.

15.11.2017 Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти  проект Закону  (реєстр. № 6007) за основу.

 

- стосовно вдосконалення  приватизації державного майна та управління державним майном;

  

проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» (реєстр.№ 5593), поданий народними депутатами України             Матківським Б.М., Добродомовим Д.Є., Антонищаком А.Ф., Мусієм О.С.

 

У проекті пропонується виключити з переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації (Додаток № 1 до Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації») «Орендне підприємство «Дрогобицький солевиварюваний завод»» (м. Дрогобич, Львівська обл.) та включити його до цього переліку як «Державне підприємство «Дрогобицький солевиварюваний завод». 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у висновку від 06.02.2017 (додається) підтримує прийняття поданого законопроекту за основу у першому читанні

Комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції у висновку від 13.03.2017 (додається) зазначає, що у проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства.

22.03.2017 Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений законопроект за основу та в цілому.

 

проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» (реєстр. №6022 від 03.02.2017), поданий Кабінетом Міністрів України.

У проекті пропонується виключити з переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані (Додаток № 2 до Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації»), Національну атомну енергогенеруючу компанію «Енергоатом» (м. Київ) та Державне підприємство «Лабораторія великомасштабних гідравлічних і геотехнічних досліджень» (м.Дніпродзержинськ, Дніпропетровської обл.). При цьому Державне підприємство «НАЕК «Енергоатом» знову включається до вказаного переліку.

У Пояснювальній записці до проекту вказано, що підставою для прийняття запропонованих змін щодо ДП «НАЕК «Енергоатом»» є забезпечення його належної ідентифікації (у зв’язку з рішенням Київської міської ради від 13.11.2014 року № 373/373 про перейменування вулиці Вєтрова  на Назарівську, хоча згідно з переліком адреса місцезнаходження ДП «НАЕК «Енергоатом» - вул. Арсенальна 9/11) та оптимізація структури суб’єктів господарювання, що належить до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Щодо ДП «Лабораторія великомасштабних гідравлічних і геотехнічних досліджень», то підставою його виключення із переліку об’єктів права державної власності, які не підлягають приватизації, є те, що у Пояснювальній записці до проекту зазначено, що діяльність цього підприємства «не відповідає критеріям, визначеним частиною 2 статті 5 Закону України «Про приватизацію державного майна» та втратило ознаки загальнодержавного значення». 

22.03.2017 Перенести розгляд законопроекту на наступне засідання Комітету у зв’язку із додатковим опрацюванням питання;

 

проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава», поданий Кабінетом Міністрів України (реєстр. №6428 від 10.05.2017).

Метою проекту Закону є реформування корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава, зокрема врегулювання питання розмежування повноважень між органами управління суб’єкта господарювання, визначення та затвердження стратегії державної власності, затвердження на законодавчому рівні можливості подання консолідованої звітності юридичними особами, акціонером (засновником, учасником) яких є держава, а також удосконалення механізму подання та затвердження фінансових планів.

Верховна Рада України в 2016 році прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об’єктами державної та комунальної власності», яким поряд з іншими нормами було передбачено і створення наглядових рад на державних підприємствах. Незважаючи на вимоги норм Закону жодної наглядової ради на державних підприємствах до цього часу не створено.

А тому, внесений Кабінетом Міністрів України проект Закону передбачає  врегулювання питань, повязаних із створенням наглядових рад на державних підприємствах.

Зважаючи на ситуацію, що склалася, Комітет та Уряд просять Верховну Раду розглянути законопроект, як невідкладний.

Під час розгляду Комітетом проекту Закону народними депутатами–членами Комітету було внесено та проголосовано редакційні правки до законопроекту.

20.09.2017 Комітет рекомендує Верховній Раді України проект Закону (реєстр.№6428) прийняти у першому читанні за основу з урахуванням редакційних правок;

 

проект Закону про приватизацію державного майна (реєстр.№7066 від 04.09.2017), внесений Кабінетом Міністрів України.

Мета: як зазначено у пояснювальній записці, метою проекту Закону є удосконалення, спрощення і скорочення процедур приватизації для досягнення високих темпів приватизації,  прозорості та відкритості приватизаційного процесу, залучення широкого кола інвесторів до придбання державної власності.

У новій редакції викладається Закон України «Про приватизацію державного майна»,  в якому  об’єднуються  закони, що регулюють питання приватизації, в один законодавчий акт для формування ефективної правової бази у сфері приватизації. При цьому втрачають чинність, закони України: «Про Державну програму приватизації», «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва»; «Про особливості приватизації підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України»; «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі», «Про призупинення приватизації підприємств нафтопереробної промисловості».

З метою досягнення комплексності удосконалення приватизаційного законодавства у зв’язку з новою редакцією Закону України «Про приватизацію державного майна» вносяться зміни до Цивільного, Господарського, Земельного кодексів та Законів України: «Про Кабінет Міністрів України», «Про управління об’єктами державної власності», «Про Фонд державного майна України», «Про відновлення  платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»,  «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про виконавче провадження», «Про гідрометеорологічну діяльність», «Про культуру», «Про захист економічної конкуренції», «Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава», «Про банки і банківську діяльність».

20.09.2017 Перенести розгляд, провести додаткові обговорення, провести  засідання круглого столу на тему: «Нове законодавство з питань приватизації державного майна виходячи із законодавчих ініціатив Кабінету Міністрів України, зокрема нової редакції Закону України «Про приватизацію державного майна».

04.10.2017 Рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу законопроект (реєстр.№7066);

09.11.2017 прийнято за основу (Постанова Верховної Ради України № 2192-VIII від 9листопада 2017 року);

06.12.2017 Рекомендувати Верховній Раді України прийняти у другому читанні і вцілому законопроект (реєстр.№7066);

 

проект Закону про внесення змін до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (щодо АТ «Магістральні газопроводи України») (реєстр.№6778 від 21.07.2017), внесений Кабінетом Міністрів України.

 Мета: у проекті пропонується включити до переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації (Додаток № 1 до Закону України “Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації”), Публічне акціонерне товариство “Магістральні газопроводи України” (м. Київ).

20.09.2017 Перенести розгляд, провести додаткові обговорення;

03.10.2017 повернуто КМУ на доопрацювання:

 

проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо передачі майна до державної та комунальної власності) (реэстр.№6007 доопрацьований від 14.06.2017), внесений народними депутатами України Дубневичем Б.В., Солов'єм Ю.І., Іванчуком А.В. та інш.

Мета: згідно з Пояснювальною запискою, метою законопроекту, є створення законодавчих підстав для передачі майна національних вищих навчальних закладів у комунальну власність для дитячих дошкільних закладів, а також підстав для передачі автомобільних доріг загального користування, що перебувають у віданні національних закладів у державну або комунальну власність» шляхом внесення відповідних змін до законів України Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності, Про управління об’єктами державної та комунальної власності та Про вищу освіту. На думку суб’єкта права законодавчої ініціативи, прийняття проекту, зокрема, «дозволить запобігти знищенню державного майна та вирішити проблему нехватки дитячих дошкільних навчальних закладів в країні, що сприятиме зменшенню соціальної напруги”.

15.11.2017 прийняти за основу;

 

проект Закону України «Про фінансове оздоровлення Публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» (реєстр.№6779 від 21.07.2017), поданий  народними депутатами України Чекітою Г.Л. та іншими.

У законопроекті пропонується реструктурувати заборгованість ПАТ «Одеський припортовий завод» (далі – ОПЗ) перед ПАТ «НАК Нафтогаз України», ПАТ «Укртрансгаз» та іншими кредиторами шляхом: погашення заборгованості щокварталу рівними  частинами  протягом  10  років,  починаючи з кварталу, наступного за кварталом, в якому набирає чинності цей Закон; припинення нарахування відсотків на всю суму заборгованості; списання штрафних санкцій, неустойки, пені, нарахованих  на  день  набрання чинності цим Законом.

У Пояснюваній записці до законопроекту зазначається, що його мета «полягає в  створенні на законодавчому  рівні умов для залучення на ПАТ «Одеський припортовий завод» ефективного власника, здатного забезпечити підприємство газом за ціною, необхідною для його рентабельної роботи, здійснити переоснащення виробництва, впроваджувати прогресивні технології, проводити освоєння нових і підвищення якості наявних видів продукції та послуг»

15.11.2017 перенести розгляд питання для отримання додаткових висновків;

 

- стосовно вдосконалення законодавства з питань встановлення цін (тарифів), захисту прав споживачів

 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів (реєстр.№5548 від 16.12.2016), внесений Кабінетом Міністрів України.

Мета: як зазначено в пояснювальній записці, метою законопроекту є приведення законодавства України у сфері захисту прав споживачів у відповідність до законодавства Європейського Союзу в цій сфері шляхом внесення змін до деяких законодавчих актів, а саме – Кодексу України про адміністративні правопорушення, Цивільного кодексу України, Цивільного процесуального кодексу та Закону України Про захист прав споживачів.

18.01.2017 Розгляд перенесено у зв’язку з необхідністю проведення круглого столу з зазначеного питання.

 

- стосовно сприяння проведенню децентралізації шляхом лібералізації законодавства з питань реєстрації прав на нерухоме майно.

 

Проект Закону про внесення зміни до статті 38 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (реєстр.№6442 від 13.05.2017), внесений Кабінетом Міністрів України.

Мета: як зазначено в пояснювальній записці, метою проекту Закону є запровадження дієвого механізму відшкодування матеріальної шкоди, завданої стороні правочину щодо нерухомого майна, об’єкта незавершеного будівництва, укладення якого відбувалося на підставі відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, які після укладення такого правочину були скасовані у порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

При цьому проектом Закону передбачається відшкодування матеріальної шкоди виключно на підставі судового рішення та у зв’язку з витребовуванням у сторони правочину відповідного нерухомого майна, об’єкта незавершеного будівництва.

20.09.2017 Рекомендувати Верховній Ради України направити на доопрацювання автору.

   

-  інші питання, що опрацьовуються за дорученням Голови ВРУ

проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо інвентаризації та обліку державного майна, яке розташоване на тимчасово окупованій території, на території, органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та на лінії зіткнення (реєстр.№7053 від 31.08.2017), внесений Кабінетом Міністрів України.

Мета: у проекті, метою якого, згідно з Пояснювальною запискою до нього, є врегулювання «проблемних питань інвентаризації та обліку майна на тимчасово окупованій території та на території проведення антитерористичної операції», пропонується внести відповідні зміни до законів України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» та «Про тимчасові заклади на період проведення антитерористичної операції».

20.09.2017 Рекомендувати Верховній Ради України направити на доопрацювання автору;

 

проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо інвентаризації та обліку майна, яке розташоване на тимчасово окупованій території, на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та на лінії зіткнення (реєстр.№7053-1 від 12.09.2017), внесений народним депутатом України Веселовою Н.В.

Мета: вказаний проект є альтернативним до проекту № 7053, причому частина їхніх положень (щодо інвентаризації та обліку державного майна, яке розташовано на тимчасово окупованій території, на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та на лінії зіткнення) збігаються між собою за змістом. У зв’язку з цим при розгляді проекту № 7053-1 можуть бути використані положення висновку Головного управління №16/3 - 655/7053 від 19.09.2017 на проект № 7053, зокрема, щодо того, що врегулювання зазначеного питання належить до повноважень Кабінету Міністрів України, а не Верховної Ради України.

20.09.2017 Рекомендувати Верховній Ради України направити на доопрацювання автору законопроект №7053.