Увага! Cайт не оновлюється

Головна > Текстові публікації > Законопроектна робота > Звіти Комітету з питань економічної політики
Надрукувати Зменшити зону перегляду

Звіти Комітету з питань економічної політики

29 грудня 2015, 09:31

Інформація про проведену роботу Комітетом Верховної Ради України з питань економічної політики за час роботи Верховної Ради України восьмого скликання (станом на 18 грудня 2015 року)

Інформація

про проведену роботу Комітетом Верховної Ради України з питань економічної політики за час роботи Верховної Ради України

восьмого скликання (станом на 18 грудня  2015 року)

 

Відповідно до Постанови Верховної Ради України “Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання” Комітет з питань економічної політики визначено відповідальними з наступних питань:

державна економічна політика;

застава, лізинг, концесія, оренда, розподіл продукції, управління майном, що перебуває у державній чи комунальній власності;

приватизація державного і комунального майна, націоналізація, реприватизація, банкрутство тощо;

регулювання державних закупівель;

ціни і тарифи, ціноутворення;

господарське законодавство;

державна політика у сфері побутових відходів та металобрухту;

кооперація (крім сільськогосподарської кооперації);

антимонопольна політика, розвиток економічної конкуренції, захист прав споживачів;

регуляторна політика.

 

У своїй роботі Комітет керується Конституцією України, Законом України “Про комітети Верховної Ради України”, Законом України  “Про Регламент Верховної Ради України”, Законом України “Про статус народного депутата України” та іншими законами і нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність Верховної Ради України.

Комітет взаємодіє з Кабінетом Міністрів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством юстиції України, Фондом державного майна України, Антимонопольним комітетом України, Державною фінансовою інспекцією України та іншими центральними органами виконавчої влади.

Попередній розгляд законопроектів здійснюється за участі фахових представників міністерств і відомств, асоціацій, науковців, громадськості. 

          

Основними завданнями Комітету у діяльності Верховної Ради України восьмого скликання є:

- напрацювання ефективних механізмів щодо розвитку економіки України, в тому числі на період проведення АТО;

- адаптація державних закупівель до міжнародних стандартів та вжиття заходів з подолання корупції;

- забезпечення публічності та прозорості діяльності Антимонопольного комітету України та сприяння запровадженню механізмів розвитку економічної конкуренції;

  - створення умов для зменшення невиправданого адміністративного тиску на суб’єктів господарювання, а також вдосконалення питань щодо господарської діяльності в частині правового регулювання діяльності акціонерних товариств;

- покращання  інвестиційного клімату засобами удосконалення механізмів банкрутства, оренди держаного та комунального майна, оцінки та оціночної діяльності, реєстрації власності прав на нерухоме майно;

- вдосконалення управління державної власності та приватизації державного майна;

 -  вдосконалення законодавства з питань встановлення цін (тарифів);

- сприяння проведенню децентралізації шляхом лібералізації законодавства з питань реєстрації нерухомості.

 

З метою реалізації поставлених завдань Комітетом було організовано і проведено:

 - проведено 22 засідання, на яких розглянуто 129 питань, з них 112 законопроектів, по яких Комітет визначено головним виконавцем;

  - за результатами рішень Комітету всі розглянуті законопроекти внесені на розгляд Верховної Ради України, більшість з яких прийняті як закони;

- проведено три “круглих столи” на тему:

“Законодавче врегулювання обігу вторинних металів”;

  “Сучасна система державних закупівель та законодавчі ініціативи щодо її гармонізації зі стандартами ЄС”;

   “Регулювання державних закупівель”, на якому  заслухано презентацію нового проекту Закону України про публічні закупівлі, розробленого Мінекономрозвитку України, а також розглянуто та обговорено нагальні питання стану національної системи державних закупівель;

- проведено три слухання в Комітеті, на тему:

 “Відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: шляхи підвищення ефективності чинної системи”;

 “Про хід виконання Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міністерством юстиції України заходів у сфері економічної політики, передбачених на 2015 рік у Стратегії сталого розвитку “Україна-2020”, Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, Угоді про Коаліцію депутатських фракцій “Європейська Україна” у Верховній Раді України VIII скликання та Плані законодавчого забезпечення реформ в Україні”.

 З метою виконання завдань відповідно до Закону України “Про комітети Верховної Ради України” та Законом України  “Про Регламент Верховної Ради України” Комітет розглядає законопроекти на своїх засіданнях із залученням керівництва Мінекономрозвитку України, представників Представництва ЄС в Україні, центральних органів виконавчої влади, які здійснюють контроль за дотриманням законодавства з питань, що є предметом відання Комітету, громадськості та міжнародних організацій, незалежних експертів.

За період роботи Верховної Ради України VIII скликання розглянуто наступні законопроекти.

 

- стосовно ефективних механізмів щодо розвитку економіки України

 

Законопроекти, що опрацьовані в Комітеті і прийняті Верховною Радою України

 

 проект постанови Кабінету Міністрів України (реєстр.№1330),  Постанова Верховної Ради України “Про Програму  діяльності Кабінету Міністрів України”  (№26-VIII від 11.12 2014р.).

Прийняття Постанови забезпечило підтримку Верховною Радою України програмного документу Уряду щодо вироблення та втілення єдиної політики розвитку України, що вимагатиме від Кабінету Міністрів України реалізації стратегічних пріоритетів держави із запровадженням чіткого механізму взаємодії між органами виконавчої влади. Програмою передбачена послідовна реалізація завдань та заходів, які забезпечують прозорість прийняття урядових рішень, надають можливість для контролю за їх виконанням, а також сприятимуть виявленню нагальних проблем країни та їх вирішенню зусиллями законодавчої та виконавчої влади для стабілізації ситуації в державі.

У Програмі Уряду представлені ключові виклики для України, а також 13 ключових напрямків діяльності Кабміну.

Результати виконання Програми мають забезпечити, зокрема:

- запобігання колапсу національної економіки, бюджетну збалансованість,

- формування реалістичних бюджетів, підвищення прозорості та раціональності бюджетного процесу,

- економічне відновлення, закладення основ кардинальної реструктуризації економіки у напрямі інноваційної моделі – створення привабливого інвестиційного клімату, належних умов розвитку малого і середнього підприємництва, стимулювання національного бізнесу у створенні конкурентних товарів і послуг та їх виведення на міжнародні ринки,

прискорення залучення країни до міжнародних економічних і фінансових мереж.

збереження наявних, а в перспективі створення нових робочих місць.  Наявність ресурсів для утримання соціальних стандартів, доступності медичних, освітніх, культурних послуг, запобігання зниженню рівня життя тощо;

 

  

- стосовно напрацювання ефективних механізмів на період проведення АТО

 

Законопроекти, що опрацьовані в Комітеті і прийняті Верховною Радою України

 

   проект Закону  (реєстр.№2595),  Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації харчування особового складу Збройних Сил України” (№310-VIII  09.04.2015р.).

Законом врегульовано питання щодо підвищення якості харчування військовослужбовців Збройних Сил України за рахунок перерозподілу витрат надавачів відповідних послуг та ефективності використання бюджетних коштів, які виділяються на ці цілі. Користування військовим майном на підставі договору позички (безоплатного користування) надає можливість суб’єктам господарювання, які надають послуги з харчування військовослужбовців Збройних Сил України, укладати прямі договори на надання комунальних послуг та енергоносіїв для функціонування їдалень безпосередньо з виробниками (постачальниками) таких послуг і забезпечити проведення поточного ремонту згаданого військового майна за власний рахунок;

проект Закону  (реєстр.№2596),  Закон УкраїниПро внесення зміни до статті 39 Закону України Про здійснення державних закупівель (№311-VIII 09.04.2015р.).

Прийняття Закону сприяло підвищенню ефективності функціонування місцевих державних адміністрацій та створенню належних правових умов для невідкладного проведення процедур державних закупівель в умовах пов’язаних з реалізацією відповідних завдань в умовах обмежених термінів проведення будівництва інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави в особливий період.

 

Законопроекти, що опрацьовані в Комітеті і очікують розгляду Верховною Радою України

 

проект Закону про внесення змін до статті 39 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (щодо матеріально-технічного забезпечення Управління державної охорони України)  (реєстр.№2038а), поданий народним депутатом України Савченком О.Ю.

Законопроектом передбачається дозволити на особливий період Управлінню державної охорони України здійснювати державні закупівлі за переговорною процедурою,  оскільки Управління  визначено суб’єктом боротьби з тероризмом, а військовослужбовці цієї структури приймають участь в АТО. 

Комітет рекомендує Верховній Раді України прийняти законопроект за основу і в цілому як Закон.

- стосовно адаптації державних закупівель до міжнародних стандартів та вжиття заходів з подолання корупції

 

 Законопроекти, що опрацьовані в Комітеті і прийняті Верховною Радою України

  проект Закону (реєстр. №2087а), Закон України “Про внесення змін до деяких законів України у сфері державних закупівель щодо приведення їх у відповідність з міжнародними стандартами та вжиття заходів з подолання корупції ” (№679-VIIІ від 15.09.15р.).

Законом забезпечено:

- зниження  корупційних ризиків за рахунок перевірки інформації про кінцевого бенефіціара,  демонстрації змісту цінової пропозиції та інших документів на вимогу учасника  при розкритті конкурсних пропозицій, публікація протоколів оцінки, унеможливлення умисного блокування торгів через процедуру оскарження;

  спрощення  участі  для бізнесу та  дерегуляція (довідку подає лише потенційний переможець торгів, заборона вимагати довідки, які знаходяться у публічному доступі, обмеження повноважень Держказначейства при перевірці документів, відміна функції моніторингу Мінекономрозвитку);

 приведення до міжнародних стандартів  (приведення строків проведення процедур відповідно до Директив ЄС та стандартів СОТ, право учасника звернутися за детальним роз'ясненням причин відхилення пропозиції, вимоги щодо публікації інформації англійською мовою про закупівлі приведено у відповідність до Директив ЄС;

 

- стосовно забезпечення публічності та прозорості діяльності Антимонопольного комітету України та сприяння запровадженню механізмів розвитку економічної конкуренції

 

 Законопроекти, що опрацьовані в Комітеті і прийняті Верховною Радою України

 

 проект Закону (реєстр. №2102),  Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості діяльності Антимонопольного комітету України” (№782-VIII від 12.11.2015 р). 

Законом запроваджено процедуру громадського контролю за діяльністю Антимонопольного комітету України, зокрема, шляхом обов’язкового опублікування рішень за результатами розгляду заяв та справ, віднесених до його компетенції, з урахуванням обґрунтованих інтересів суб‘єктів господарювання щодо захисту їх комерційної таємниці;

В цілому запропоновані в законопроекті зміни дають можливість забезпечити прозорість і публічність в діяльності Антимонопольного комітету. Паралельно зберігаються інтереси суб'єктів господарюючої діяльності про захист їхньої комерційної таємниці. Також вказаний законопроект сприяє реалізації прав доступу до публічної інформації.

 

Законопроекти, що опрацьовані в Комітеті і очікують розгляду Верховною Радою України

 

 проект Закону про внесення змін до Закону України "Про захист економічної конкуренції" (щодо підвищення ефективності системи контролю за економічними концентраціями) (реєстр.№2168а від 25.06.2015), внесений народними депутатами України Пташник В.Ю. та інш.  та альтернативний проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про захист економічної конкуренції" (щодо контролю за дозвільною діяльністю у сфері економічних концентрацій) (реєстр.№2168а-1 від 14.07.2015), внесений народними депутатами України Головком М.Й. та інш.

 Комітет підтримав законопроект за реєстр.№2168а, оскільки саме з прийняттям цього проекту будуть створені умови для зменшення невиправданого адміністративного тиску на суб’єктів господарювання та сприятиме покращенню входження інвесторів на українські ринки.

Законопроект прийнято ВРУ за основу 12.11.2015р.

09.12.2015 р.  Комітету на засіданні рекомендував ВРУ прийняти законопроект у другому читанні та в цілому як Закон;

 

проект Закону про внесення змін до законодавства про захист економічної конкуренції щодо визначення органами Антимонопольного комітету України розміру штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції (реєстр.№2431 доопрацьований від 20.05.2015), внесений народними депутатами України Пташник В.Ю. та інш. Комітет рекомендує Верховній Раді України прийняти законопроект за основу.

Проектом передбачається встановлення прозорих, зрозумілих і передбачуваних підходів до розрахунку штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства у сфері захисту економічної конкуренції;

Законопроект прийнято ВРУ за основу 12.11.2015р.

09.12.2015 р.   Комітет на засіданні рекомендував ВРУ прийняти законопроект у другому читанні та в цілому як Закон;

 

проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення законодавства про захист економічної конкуренції суб'єктів господарювання) (реєстр.№2244 від 26.02.2015), внесений народними депутатами України Герегою О.В., Шиньковичем А.В.

У проекті пропонується надати право державним уповноваженим та територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі - АМК України) надавати висновки у формі рекомендаційних роз'яснень щодо відповідності дій суб'єктів господарювання окремим положенням законодавства про захист економічної конкуренції. Зосередження видачі таких висновків безпосередньо в АМК  призвело до погіршення умов їх отримання для суб‘єктів господарювання.  

03.06.2015 Комітет рекомендував Верховній Раді України прийняти за основу;

 

проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (щодо діяльності адміністративної колегії) (реєстр.№3394 від 02.11.2015), внесений Кабінетом Міністрів України.

 Законопроектом пропонується врегулювати питання відповідності норм Закону України «Про Антимонопольний комітет України» нормам Закону України «Про здійснення державних закупівель» при розгляді      справ  про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, а саме дозволити суб’єктам господарювання не надавати органам Антимонопольного комітету України інформацію щодо дослідження товарного ринку, якщо така інформація  надавалася суб’єктами протягом дванадцяти місяців, що передують дню отримання такої вимоги, до будь-якого органу Антимонопольного комітету України і не зазнала змін.

 

09.12.2015 р. Комітет на засіданні рекомендував ВРУ прийняти законопроект за основу і в цілому як Закон.

 

 

  - стосовно створення умов для зменшення невиправданого адміністративного тиску на суб’єктів господарювання, а також вдосконалення питань щодо господарської діяльності в частині правового регулювання діяльності акціонерних товариств.

 

Законопроекти, що опрацьовані в Комітеті і прийняті Верховною Радою України

 

 проект Закону (реєстр. №2956),  Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про введення мораторію на примусову реалізацію майна” (щодо механізмів впливу на підприємства-боржники)” (№627-VIIІ).

Цим Законом дія мораторію, встановлена частиною першою цієї статті, не поширюється на застосування примусової реалізації майна (за виключенням об’єктів, що відповідно до закону не підлягають приватизації, а також підприємств, перед якими у держави є підтверджена в установленому порядку заборгованість з відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію та послуги з опалення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню) для погашення заборгованості перед Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" та її дочірніми підприємствами, що здійснювали постачання природного газу на підставі ліцензії;

 

 проект Закону (реєстр.№2259), Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів” (№289-VIIІ).

Метою Закону з одного боку є дерегуляція господарської діяльності акціонерних товариств, а з іншого боку – запровадження більш високих вимог для публічних акціонерних товариств, акції яких включено до біржового реєстру. Така дерегуляція дасть можливість Україні підвищити позицію у рейтингу Doing Business та зробити акціонерні товариства привабливими для інвестування. Тим часом, підвищення вимог до публічних акціонерних товариств посилить захист прав міноритарних інвесторів
в Україні і суттєво наблизить Україну до виконання вимог Угоди
про асоціацію між Україною та ЄС. Для цього Законом вносяться відповідні зміни до Цивільного, Господарського, Цивільного процесуального кодексів України, Кодексу законів України про працю, законів України «Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок» та деяких інших.

Так, зокрема, передбачається підвищити рівень захисту прав інвесторів через:

- запровадження похідного позову (право міноритарного акціонера подати позов в інтересах товариства про відшкодування збитків);

- введення інституту "незалежних директорів", які будуть представляти інтереси міноритарних акціонерів у публічних акціонерних товариствах;

         впровадження відповідальності посадових осіб господарських товариств у випадку завдання шкоди товариству їхніми неправомірними діями;

           - встановлення детального регулювання угод із заінтересованістю, яке буде враховувати інтереси всіх акціонерів

 - врегулювання порядку обрання членів наглядової ради та інше;

 

 проект Закону (реєстр.№1310), Закон України “Про внесення змін до статті 41 Закону України “Про акціонерні товариства” (щодо кворуму загальних зборів акціонерних товариств з мажоритарними корпоративними правами держави) (№91-VIIІ).

Законом встановлюється, що загальні збори акціонерного товариства, в якому держава є власником 50 і більше відсотків простих акцій товариства, мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше ніж 50 відсотків голосуючих акцій;

 

 проект Закону (реєстр.№2273), Закон України “Про внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства” (№272-VIIІ).

Законом вносяться до статей 30, 38, 41 та 55 Закону України “Про акціонерні товариства” ряд змін, які спрямовані на запровадження єдиного підходу  щодо зниження кворуму загальних зборів для всіх акціонерних товариств, удосконалення механізму обрання та діяльності органів акціонерного товариства, забезпечення дієвого механізму виплати дивідендів акціонерним товариством;

  проект Закону (реєстр. №2757), Закон України “Про внесення змін до статті 60 Закону України “Про господарські товариства” (щодо зменшення кворуму загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю) (№816 від 24.11.2015р.).

Законом, зокрема, встановлюється, що загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 50 відсотками голосів.

Документ містить також норму, відповідно до якої установчими документами товариств, у статутному капіталі яких відсутня державна частка, може бути встановлений інший відсоток голосів учасників (представників учасників), за умови присутності яких загальні збори учасників вважаються повноважними.

 

Законопроекти, що опрацьовані в Комітеті і очікують розгляду Верховною Радою України

 

проект Закону про внесення змін до деяких Законів України (щодо виконавчих органів юридичних осіб та покращення інвестиційної політики) (реєстр. №1526 від 22.12.2014 р.), внесений народним депутатом України Ю.М.Воропаєвим.

          У проекті з метою вдосконалення та подальшого розвитку вітчизняної правової системи корпоративного управління та впровадження міжнародного досвіду у сфері корпоративних відносин пропонується запровадити передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи іншим організаціям шляхом укладення спеціального договору.

Комітет 03.06.2015 рекомендував Верховній Раді України прийняти законопроект в першому читанні за основу.

 

- стосовно покращення інвестиційного клімату засобами удосконалення механізмів банкрутства

 

Законопроекти, що опрацьовані в Комітеті і очікують розгляду Верховною Радою України

- проект Закону  про внесення змін до деяких Законів України (щодо підвищення ефективності процедур банкрутства), (реєстр.№3132 від 17.09.2015 р.), внесений народними депутатами –членами Комітету Іванчуком А.В., Денисенком А.П.

Законопроект розроблено на виконання слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань економічної політики на тему “Відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: шляхи підвищення ефективності чинної системи”, що відбулися 22 квітня 2015 року. Запропоновані в законопроекті зміни до законодавства здебільшого відображають думки учасників цих комітетських слухань, серед яких були судді Вищого господарського суду України та судді місцевих господарських судів, представники Світового банку, Міністерства юстиції України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної регуляторної служби України, Міністерства фінансів України, Координаційної ради  саморегулівних організацій арбітражних керуючих та громадських організацій, які здійснюють свою діяльність у сфері банкрутства, Національної профспілки арбітражних керуючих України, ГО “Спілка арбітражних керуючих Придніпров’я”, торгівельних організацій, які здійснюють продаж майна в процедурах банкрутства тощо.

Прийняття акту в загальному плані забезпечить:

- підвищення ефективності процедур банкрутства та покращення позиції Україні за індикатором “Врегулювання неплатоспроможності” у щорічному дослідженні Світового Банку “Ведення бізнесу” через: зменшення тривалості процедур;

- скасування зайвих перепон для порушення справи про банкрутство

-  покращення бізнес-клімату та сприятиме зменшенню корупції, а також залученню вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку України.

Які положення пропонується врегулювати:

Головне – зробити процедуру такою, яка забезпечить можливість боржнику розрахуватися з боргами, а не звільнитися від них!

Для цього пропонується:

- ліквідувати зайві бар’єри та спростити доступ до процедур, зокрема, самого боржника;

- виключити всі положення, що можуть розглядатися як підстава звільнення від боргів, крім випадків, коли кредитори на це погоджуються;

- впорядкувати умови участі у процедурах банкрутства забезпечених кредиторів, що збалансує інтереси всіх учасників процесу та наблизить нашу систему до кращих світових практик;

- скоротити строки розгляду справ за рахунок скасування погоджувальних процедур із органами влади (щодо планів санації, мирових угод, ліквідаційних мас) у справах, де боржниками є державні підприємства та ті, в яких частка держави перевищує 50%, адже такі погодження на практиці на роки затримують розгляд справ та характеризуються нульовою ефективністю (консультації між керівниками таких підприємств та відповідними органами мають відбуватися на підставі законодавства про управління об’єктами державної власності та не затримувати процедур відновлення платоспроможності чи банкрутства);

- вдосконалити положення Закону, що стосуються продажу активів боржника, чим забезпечити основу для продажу майна за найвищою ціною, зокрема:

- забезпечити продаж всього майна на конкурентній основі (за виключенням майна, яке швидко псується);

- вдосконалити правила оповіщення про продаж майна;

- забезпечити стабільність укладених на аукціоні договорів;

- вдосконалити положення, що забезпечують збереження працюючого бізнесу.

Комітет 04.11.2015 рекомендував Верховній Раді України прийняти  його за основу та використати до другого читання положення Урядового законопроекту (реєстр. №3163);

 

- проект Закону про внесення змін до деяких законів України з питань банкрутства (щодо забезпечення європейських стандартів у сфері відновлення платоспроможності боржника та спрощення умов ведення бізнесу в Україні) (реєстр. №3163 від 22.09.2015), внесений Кабінетом Міністрів України.

Що ж стосується цього проекту, то деякі його положення доцільно використати при доопрацюванні до другого читання законопроекту р.№ 3132.

Це стосується, наприклад, уточнення компетенції державного органу з питань банкрутства (стаття 3 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»), надання права участі у підготовчому засіданні кредиторам з найбільшими грошовими вимогами до боржника (зміни до статті 16 цього Закону), деталізації діяльності кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) (зміни до статті 101), а також надання цим особам права отримувати інформацію про державну реєстрацію прав на нерухомість та їх обтяжень (зміни до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

У будь-якому випадку, ці питання має розглядати робоча група по опрацюванню законопроектів.

 

- проект Закону про реструктуризацію боргів фізичної особи або визнання її банкрутом (реєстр.№2353а від 14.07.2015), внесений народними депутатами України Алєксєєвим С.О. та інш.

Пропонується запровадити інститут банкрутства фізичної особи у разі визнання її банкрутом, а також при реструктуризації боргів шляхом запровадження нового закону.

З цією метою передбачається запровадження процедури врегулювання заборгованості фізичних осіб за договорами з різними категоріями кредиторів – банківськими і кредитними установами, житлово-комунальними підприємствами тощо. Головним завданням є забезпечення адекватного розгляду такої категорії справ найбільш підготовленими суддями, де соціально-економічна складова є значною.

По суті положення законопроекту є подібними до положень законопроекту реєстр. 2714.

 

 - проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання процедури банкрутства фізичної особи з метою забезпечення економічної та соціальної стабільності суспільства (реєстр.№2714 доопрацьований від 14.07.2015), внесений народними депутатами України Ляшком О.В. та інш.

Законопроектом пропонується запровадити інститут банкрутства фізичної особи у разі визнання її банкрутом, а також при реструктуризації боргів шляхом  внесення змін до  чинного законодавства з питань банкрутства. Зокрема, зміни вносяться до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»,  Цивільного кодексу України,  Господарського процесуального кодексу України, Кодекск України про адміністративні правопорушення, Закону України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України», Закону України «Про виконавче провадження»,  Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».

По суті положення законопроекту є подібними до положень законопроекту реєстр.  2353а.

 

 Обидва законопроекти потребують доопрацювання. 

Комітет 09.12.2015 рекомендував Верховній Раді України прийняти    за основу законопроект за реєстр.  2353а.

 

 - стосовно покращання  інвестиційного клімату засобами удосконалення питань оренди державного та комунального майна, оцінки та оціночної діяльності, реєстрації власності прав на нерухоме майно

 

Законопроекти, що опрацьовані в Комітеті і прийняті Верховною Радою України

 

 проект Закону  (реєстр. №2660), Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності” №665-VIIІ.

З метою подолання корупційної складової, уточнено порядок передачі окремого індивідуально визначеного майна підприємств (крім нерухомого) із державної власності у комунальну, для використання органами місцевого самоврядування, навчальними закладами, закладами культури, фізичної культури та спорту, охорони здоров'я, соціального забезпечення, та дитячими оздоровчими таборами.

 

Законопроекти, що опрацьовані в Комітеті і очікують розгляду Верховною Радою України

 

проект Закону про внесення змін до Закону України Про оренду державного і комунального майна (щодо особливостей орендних відносин дошкільних навчальних закладів), внесений народним депутатом України Гриневич Л.М. та іншими реєстр. (№1327) від 09.12.2014.

Прийняття законопроекту дозволить більш ефективно використовувати державним органам влади та органам місцевого самоврядування власні повноваження і обов’язки щодо забезпечення розвитку дошкільних начальних закладів незалежно від підпорядкування, типу і форм власності, що надають освітні послуги відповідно до Закону України “Про освіту”.

Комітет рекомендує Верховній Раді України прийняти цей законопроект у другому читанні і в цілому як Закон;

 

проект Закону про внесення змін до Закону України Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності щодо передачі пожежно-рятувальних автомобілів), внесений народним депутатом України Москаленком Я.М. (реєстр №1479).

Законопроектом пропонується дозволити безоплатно передавати з державної у комунальну власність пожежно-рятувальні автомобілі, що відпрацювали встановлені терміни експлуатації та вивільняються в результаті оновлення, але за своїм технічним станом можуть бути використані пожежно-рятувальними підрозділами місцевої пожежної охорони.

Комітет рекомендує Верховній Раді України прийняти цей законопроект в першому читанні  за основу.

 

проект Закону  про внесення змін до статті 9 Закону України Про оренду державного та комунального майн (щодо посилення обороноздатності держави), внесений народним депутатом України Співаковським О.В. та іншими (реєстр №2334).

 Законопроектом передбачається створення можливості підвищення обороноздатності держави, здешевити собівартість продукції оборонного призначення, спрощення процедури оренди державного майна для виконання державного оборонного замовлення та сприяння ефективній організації виробництва продукції оборонного призначення, але потребує значних уточнень щодо зазначених пропозицій.

Комітет рекомендує Верховній Раді України прийняти цей законопроект в першому читанні  за основу.

 

проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об’єктами державної власності (реєстр. №3062 від 09.09.2015), внесений Кабінетом Міністрів України. Комітет 16.09.2015 рекомендує Верховній Раді України  прийняти це законопроект за основу.

Законопроектом пропонується внести зміни до Господарського кодексу України та до Закону України Про управління об’єктами державної власності встановивши, що:

- у державному унітарному підприємстві, за рішенням суб’єкта управління об’єктами державної власності, створюється наглядова рада;

- наглядова рада державного унітарного підприємства є органом, що здійснює захист прав держави;

- наглядова рада в межах компетенції, визначеної статутом та законом, контролює та регулює діяльність керівника підприємства;

- у державних підприємствах, а також господарських товариствах, в статутних капіталах яких частка держави перевищує 50 відсотків, у випадках і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, створюється наглядова рада, до якої можуть включатися незалежні члени наглядових рад;

- річна, у тому числі консолідована, звітність суб’єктів господарювання державного сектора економіки підлягає обов’язковому аудиту;

- суб’єктами господарювання обов’язково оприлюднюється  інформація про свою діяльність (фінансова звітність, інформація щодо посадових осіб суб’єктів господарювання, вчинення правочинів тощо).

Верховною Радою України 12.11.2015 р. законопроект прийнято за основу

09.12.2015 р.  на засіданні Комітету запропоновано доопрацювати законопроект в частині НАК “Нафтогаз України”;

 

проект Закону про внесення змін до Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні" (щодо створення міських та міжрайонних торгово-промислових палат) (реєстр.№3108 від 15.09.2015), внесений народним депутатом України Матвієнковим С.А.

У проекті з метою, як це зазначено у Пояснювальній записці до нього, «надання можливості створення міських та міжрайонних торгово-промислових палат» пропонується внести відповідні зміни до статей 5 та 6 Закону України «Про торгово-промислові палати». Прийняття проекту, на думку суб‘єкта права законодавчої ініціативи, «сприятиме розвитку інфраструктури підтримки малого та середнього бізнесу, наближенню влади і уповноважених державою організацій та установ безпосередньо до підприємців».

09.12.2015 р. законопроект на засіданні Комітету рекомендував ВРУ прийняти законопроект за основу;

 

 

- стосовно вдосконалення управління державної власності та приватизації державного майна;

 

 Законопроекти, що опрацьовані в Комітеті і очікують розгляду Верховною Радою України

проект Закону  про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, та деякі питання діяльності об'єктів, що виключаються з такого переліку (реєстр.№1567), внесений Кабінетом Міністрів України.

У проекті пропонується прийняти новий Закон України Про перелік об‘єктів права державної власності, які не підлягають приватизації, визнавши таким, що втратив чинність, відповідний чинний закон. У новому законопроекті суттєво скорочується перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, шляхом виключення з переліку об’єктів, які не відповідають критеріям, визначеним у статті 5 Закону України “Про приватизацію державного майна”, а також тих об’єктів, які були ліквідовані або реорганізовані, тощо.

Скорочення переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації на понад 1200 об’єктів та прийняття даного законопроекту передбачено Планом законодавчого забезпечення реформ в Україні, Програмою Кабінету Міністрів України, які схвалені Верховною Радою України та передбачені в Коаліційній угоді депутатських фракцій  більшості.

Комітет рекомендував Верховній Раді України прийняти цей законопроект за основу;

 

проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо об'єктів морського транспорту (реєстр.№2488а), внесений Кабінетом Міністрів України.

У проекті пропонується виключити 13 морських торговельних портів Українського Дунайського пароплавства та деяких інших підприємств морського транспорту з Переліку об‘єктів права державної власності, що не підлягають приватизації (додаток № 1 до Закону України “Про перелік об‘єктів права державної власності, що не підлягають приватизації”). Така законодавча ініціатива обґрунтовується тим, що морські торговельні порти не відповідають критеріям віднесення об‘єктів державної власності до таких, що мають загальнодержавне значення та не підлягають приватизації (стаття 5 Закону України “Про приватизацію державного майна”), тощо.

Скорочення переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації на понад 1200 об’єктів та прийняття даного законопроекту передбачено Планом законодавчого забезпечення реформ в Україні, Програмою Кабінету Міністрів України, які схвалені Верховною Радою України та передбачені в Коаліційній угоді депутатських фракцій  більшості.

Комітет рекомендував Верховній Раді України прийняти цей законопроект за основу.

 

проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо об'єктів агропромислового комплексу (реєстр.№2519а), внесений Кабінетом Міністрів України.

Законопроектом пропонується переглянути перелік об’єктів агропромислового комплексу державної форми власності, що не підлягають приватизації, виключивши з нього 374 об‘єкти, з яких 116 об‘єктів ліквідовано (припинено) та 78 – реорганізовано, 180 не відповідають критеріям визначеним статтею 5 Закону України Про приватизацію державного майна, тощо.

Скорочення переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації на понад 1200 об’єктів та прийняття даного законопроекту передбачено Планом законодавчого забезпечення реформ в Україні, Програмою Кабінету Міністрів України, які схвалені Верховною Радою України та передбачені в Коаліційній угоді депутатських фракцій  більшості.

Комітет рекомендував Верховній Раді України прийняти цей законопроект за основу.

 

проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо уточнення деяких положень) (реєстр. №2319а), внесений Кабінетом Міністрів України.

Метою законопроекту є удосконалення приватизаційного процесу, посилення захисту національних інтересів у процесі реформування відносин власності, формування чіткої, ефективної правової бази у сфері приватизації.

Запропоновані проектом зміни до законодавства з питань приватизації передбачено Планом законодавчого забезпечення реформ в Україні, Програмою Кабінету Міністрів України, які схвалені Верховною Радою України та передбачені в Коаліційній угоді депутатських фракцій  більшості.

 Комітет рекомендував Верховній Раді України прийняти цей законопроект за основу.

Верховною Радою України обговорено законопроект, рішення не прийнято.

17.12.2015р. Комітет  переглянув законопроект і прийшов до висновку щодо внесення до Верховної Ради України доопрацьованого законопроекту  з урахуванням положень, що випливають із обговорення у Верховній Раді України;

 

проект Закону про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" щодо впорядкування процедури відчуження суб'єктами господарювання державного сектору економіки житла своїм працівникам (реєстр.№3131 від 17.09.2015), внесений народним депутатом України Денисенком А.П.

Положення законопроекту направлені на захист працівників підприємств, які проживають в будинках, що є на балансі підприємств. У зв’язку з цим передбачається надати право підприємствам відчужувати житла, яке належить державним підприємствам, установам та організаціям, господарським товариствам, 100 відсотків акцій яких належать державі, їх працівникам на виконання умов укладених колективних договорів, без застосування конкурентних процедур.

 09.12.2015 р. Комітет на засіданні рекомендував ВРУ прийняти законопроект за основу;

 

проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань приватизації та державної реєстрації прав на об'єкти незавершеного будівництва (реєстр.№3431 від 09.11.2015), внесений Кабінетом Міністрів України.

У проекті шляхом внесення змін до Цивільного кодексу України і законів України «Про особливості приватизації об‘єктів незавершеного будівництва» та «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» пропонується удосконалити механізм державної реєстрації права власності на об’єкт незавершеного будівництва, а також уточнити процедуру їх приватизації. Прийняття проекту, як зазначено у Пояснювальній записці до нього, «дозволить удосконалити механізм та процедуру приватизації об’єктів незавершеного будівництва, що забезпечить ефективність продажу зазначених об‘єктів та надходження коштів до Державного бюджету України».

09.12.2015 р.  Комітет на засіданні рекомендував ВРУ прийняти законопроект за основу.

 

проект Закону про внесення змін до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" щодо виключення підприємств паливно-енергетичного комплексу з переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані" (реєстр.№3469 від 12.11.2015), внесений Кабінетом Міністрів України.

У проекті пропонується виключити Державне підприємство «Дніпровибухпром» (м.Вишгород), філію державного підприємства «Науково-дослідного інституту енергетики» інститут «Укрдіпрогазоочистка» (м.Запоріжжя) та Державне підприємство з впровадження та налагодження електронних вимірювань «Укренергоналадкавимірювання» (м.Київ) з переліку об’єктів права  державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані (Додаток №2 до Закону України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації»), для їх подальшої ліквідації у порядку, встановленому чинним законодавством.

09.12.2015 р. Комітет на засіданні рекомендував ВРУ законопроект прийняти  за основу;

 

проект Закону про внесення зміни до Закону України “Про управління об’єктами державної власності (реєстр.№3627 від 11.12.2015), внесений Кабінетом Міністрів України.

Метою прийняття проекту Закону є внесення змін до статті 111 Закону України «Про управління об‘єктами державної власності», згідно з якими пропонується встановити єдиний підхід розміру відрахувань державними унітарними підприємствами частини чистого прибутку на рівні не менше 30% до державного бюджету.

Це дозволить у 2016 році залучити додаткові надходження до державного бюджету на загальну суму близько 5,2 млрд. грн.

17.12.2015 р. Комітет на засіданні рекомендував Верховній Раді України прийняти законопроект за основу та в цілому.

- стосовно вдосконалення законодавства з питань встановлення цін (тарифів)

 

Законопроекти, що опрацьовані в Комітеті і прийняті Верховною Радою України

 

 проект Закону (реєстр. №0919), Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення цін (тарифів)” №499-VIIІ.

Законом усуваються правові прогалини в регулюванні повноважень органів державної влади, а саме чітко визначає повноваження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики з встановлення ціни і тарифів на електроенергію та природний газ для комунально-побутових потреб населення.

 

 Законопроекти, що опрацьовані в Комітеті і очікують розгляду Верховною Радою України

 

проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо імплементації вимог Директиви ЄС про недобросовісну комерційну практику) (реєстр.№1197 від 02.12.2014), внесений народними депутатами України Левченком Ю.В., Осуховським О.І., Іллєнком А.Ю., Бубликом Ю.В., Марченком О.О., Головком М.Й.

У проекті пропонується внести до законів України «Про захист прав споживачів», «Про рекламу» та «Про захист від недобросовісної конкуренції» зміни, спрямовані на імплементацію в їх текст положень Директиви Європейського парламенту та Ради ЄС №2005/29/ЕС про недобросовісну комерційну практику щодо споживачів на внутрішньому ринку (Директива про недобросовісну комерційну практику) (надалі - Директиви). На думку суб’єктів права законодавчої ініціативи, ухвалення цього Закону дозволить чіткіше визначити ознаки забороненої недобросовісної комерційної практики, що сприятиме удосконаленню національної системи захисту прав споживачів, її адаптації до вимог Європейського Союзу. Розглянувши проект, Головне управління вважає за доцільне  висловити щодо нього такі зауваження та пропозиції;

альтернативний проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо імплементації вимог Директиви ЄС про недобросовісну комерційну практику) (реєстр.№1197-1 від 26.12.2014), внесений народними депутатами України Кондратюк О.К. та інш.

Метою ухвалення законопроекту є підвищення ефективності національної системи захисту прав споживачів та приведення її у відповідність до вимог Європейського Союзу в частині законодавчого визначення форм, видів та ознак забороненої недобросовісної комерційної практики

09.12.2015 р. Комітет рекомендував Верховній Раді України відправити на доопрацювання законопроекти.

- стосовно сприяння проведенню децентралізації шляхом лібералізації законодавства з питань реєстрації нерухомості.

 

Законопроекти, що опрацьовані в Комітеті і прийняті Верховною Радою України

 

 проект Закону (реєстр.№2982), Закон України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (№834 від 26.11.2015р.)

 Законом встановлено:

- збільшення доступності послуг з реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень шляхом розширення кола суб’єктів їх надання (включення до системи державної реєстрації прав органів місцевого самоврядування, в тому числі сільських та селищних рад, розширення повноважень нотаріусів);

- спрощення процедури реєстрації прав (запровадження можливості подання електронних документів для проведення реєстраційних дій, скорочення переліку документів, що подаються для державної реєстрації прав);

-  скорочення терміну реєстрації прав (реєстрація нерухомості, крім цілісних майнових комплексів,  здійснюватиметься в термін, який не може перевищувати 5 днів);

-   застосування (в межах області) принципу екстериторіальності;

- усунення корупційних ризиків, пов’язаних з доплатами за прискорення реєстрації прав (можливості легального прискорення реєстраційних дій до двох годин із встановленою в законі доплатою за таке прискорення).